Over de RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Missie - Visie - Waarden - Strategie

Op welke domeinen is de RVA actief? Welke doelstellingen wil de RVA bereiken? Welke waarden vindt de RVA belangrijk?

Handvest voor een klantgerichte overheid

In het handvest voor een klantgerichte overheid beschrijft de RVA welke diensten hij aanbiedt en gaat hij een aantal engagementen aan.

Beheer

Hoe wordt de RVA beheerd? Wie zetelt in het beheerscomité? Welke minister heeft de voogdij over de RVA? Hier vindt u tekst en uitleg bij het algemeen en dagelijks beheer.

Organogrammen

Wat zijn de bevoegdheden van de RVA? Met welke vragen kan ik terecht in het hoofdbestuur of in een RVA-kantoor? In deze rubriek vindt u een overzicht van de structuur en opdrachten  van de RVA.

Jaarverslagen

Vorige jaarverslagen, Kerncijfers per werkloosheidsbureau, gewesten, Land, Statistisch overzicht

Engagementen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening