Overheidsopdrachten

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gebruikt de toepassing e-Procurement voor het toewijzen van overheidsopdrachten. Het doel daarvan is om de processen en transacties in verband met overheidsopdrachten elektronisch te laten verlopen. Dat zorgt voor een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures, administratieve vereenvoudiging, transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten en een betere mededinging.

e-Procurementtoepassingen:

e-Notification

e-Tendering