U bent hier

Kan u bijkomende uren of overuren presteren tijdens uw onderbreking ?

Je kan bijkomende uren of overuren presteren als een aantal voorwaarden cumulatief worden nageleefd:

  • ze worden gepresteerd op vraag van de werkgever (dus geen bijkomende uren op vraag van de werknemer en geen vrijwillige overuren);
  • ze worden ingehaald tijdens de daartoe voorziene wettelijke periode, alsook tijdens de periode van loopbaanonderbreking;
  • ze worden uitzonderlijk gepresteerd en dus niet systematisch. Het moet gaan om punctuele situaties of situatie van overmacht die moeten kunnen gerechtvaardigd worden.

Voor de werknemers tewerkgesteld in wachtdiensten van thuis uit is een aparte regeling van toepassing aangezien het presteren van bijkomende uren of overuren in veel gevallen inherent is aan hun werkregime. Wel mag in dat geval geen wachtdienst worden voorzien op een moment dat samenvalt met de gebruikelijke loopbaanvermindering. Als er op andere momenten bijkomende uren worden gepresteerd ingevolge de wachtdienst, dan moet inhaalrust worden toegekend.

Als de werkgever meer informatie wil, kan hij het infoblad E56 raadplegen dat beschikbaar is op onze website.

Een RVA-kantoor zoeken

Top