Follow us on twitter

U bent hier

Kan u bijkomende uren of overuren presteren tijdens uw onderbreking ?

Je presteert bijkomende uren als je uren presteert boven de contractueel overeengekomen arbeidsduur, zonder evenwel de normale arbeidsduur vastgesteld door de wet of door de collectieve arbeidsovereenkomst te overschrijden.

Je presteert overuren indien je die uren presteert boven de 9 uur per dag of de 40 uur per week (of de lagere grenzen vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, zelfs indien die niet bindend zijn verklaard door een koninklijk besluit).

Tijdens de onderbreking, dien je de arbeidsregeling voortvloeiende uit de vermindering of onderbreking van de arbeidsprestaties te respecteren.

De werkgever mag enkel ten uitzonderlijke titel vragen om bijkomende uren maar geen overuren te presteren.

Het presteren van bijkomende uren mag geen systematisch karakter hebben. Het moet gaan om punctuele situaties of situaties van overmacht.

Het verrichten van bijkomende uren op inactiviteitsdagen eigen aan je onderbreking, kunnen enkel met je akkoord.

Als je bijkomende uren hebt gepresteerd, mogen deze niet worden betaald. Ze moeten verplicht worden ingehaald. Het inhalen van deze uren moet gebeuren tijdens de referentieperiode  of ten laatste voor het einde van uw loopbaanonderbreking

Als de werkgever je vraagt om bijkomende uren te presteren en je hierover vragen hebt, kan je je tot hem richten. Als de werkgever meer informatie wil, kan hij het infoblad E56 raadplegen dat beschikbaar is op onze website.

Een RVA-kantoor zoeken

Top