U bent hier

Hoe lang heb ik recht op de verhoogde uitkeringen voor een eenoudergezin?

Thematische verloven

Wanneer je medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg vraagt voor uw kind, ontvang je de verhoogde onderbrekingsuitkeringen tot de maand waarin je kind 18 jaar wordt.

Bij een ouderschapsverlof ontvang je de verhoging tot de maand waarin je kind 12 jaar wordt.

Vanaf de maand volgend op de maand waarin je kind de leeftijdgrens bereikt, heb je recht op het basisbedrag. Indien reglementair voorzien ontvang je de verhoogde uitkeringen voor alleenwonende werknemers. (zie ook de vraag “Wat is het verschil tussen een eenoudergezin en een alleenwonende werknemer?)

1/5 tijdskrediet

Bij een 1/5 tijdskrediet wordt de verhoogde onderbrekingsuitkering toegekend gedurende de gevraagde periode. 

Uiteraard ontvang je geen verhoogde uitkeringen meer van zodra je geen eenoudergezin meer vormt. 

Top