Follow us on twitter

U bent hier

3. Is het bij alle onderbrekingen mogelijk om een bijkomende activiteit uit te oefenen in een vitale sector?

Ja. Die maatregel betreft de volledige en gedeeltelijke onderbrekingen die werden verkregen in het kader van een:

  • thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en voor palliatieve zorgen) in alle sectoren;
  • tijdskrediet met motief en tijdskrediet einde loopbaan in de privésector;
  • gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector.

In geval van een gedeeltelijke onderbreking, zijn alle prestatieverminderingsbreuken van toepassing, met name: 1/2, 1/5, 1/10 (in het kader van ouderschapsverlof), 1/3 en 1/4 (in het kader van gewone onderbreking in bepaalde openbare diensten).

Opmerking voor de personeelsleden van de niet-federale overheidssector

De statutaire ambtenaren van het Brusselse en het Waalse Gewest, van de Franse en Duitstalige Gemeenschap, van de lokale en provinciale Brusselse en Waalse administraties, van het Franstalige en Duitstalige onderwijs en de CLB-centra kunnen pas van die maatregel gebruik maken als de overheid waarvan ze afhangen die ook heeft voorzien in haar eigen reglementering. De contractuele personeelsleden hebben er daarentegen wel automatisch toegang toe.

Wat de administraties en de overheidsdiensten betreft die afhangen van de Vlaamse Overheid, zijn die maatregelen enkel van toepassing op statutaire en contractuele ambtenaren met een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof). Zij die in het zorgkredietstelsel zitten, hebben geen recht op die maatregelen, want dat stelsel valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.

Een RVA-kantoor zoeken

Top