U bent hier

Tewerkstelling

U bent werkloos? U werd ontslagen? U hebt uw studies stopgezet en u wilt zo snel mogelijk aan de slag? In deze rubriek vindt u een aantal tewerkstellingsmaatregelen en vergoedingen die u kunnen ondersteunen op uw zoektocht naar werk.

Een RVA-kantoor zoeken

 • Via "ACTIVA" of  "Impulsion" kan een werkgever bepaalde voordelen genieten. De RVA betaalt immers een deel van uw loon onder de vorm van een werkuitkering.

 • U bent langdurig werkloos? U wilt werkervaring opdoen en zo meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt? Deze maatregel kan u op weg helpen om door te stromen naar een regulier arbeidscontract.

 • U bent volledig werkloos en u ontvangt uitkeringen of een leefloon van het OCMW? Met een PWA-overeenkomst kunt u  - tegen een vergoeding - taken verrichten die binnen het gewone arbeidscircuit niet uitgevoerd kunnen worden.

 • U bent werkloos en u ontvangt inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen? Het volgen van een beroepsopleiding kan uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.

 • U wordt ontslagen ingevolge een herstructurering en uw werkgever heeft een tewerkstellingscel opgericht? U kunt wellicht van een aantal voordelen genieten, zowel op financieel vlak als bij het zoeken naar een nieuwe job.

   

 • Uw werkgever heeft u ontslagen? U bent minstens 45 jaar oud? Met een outplacementbegeleiding kunt u rekenen op advies en ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe job.

 • U werd ontslagen als arbeider of dienstbode of als werknemer met een contract voor dienstencheques? Dan hebt u misschien recht op een ontslaguitkering.

 • U bent 55 jaar of ouder op het moment dat u het werk hervat na een periode van werkloosheid? U komt misschien wel in aanmerking voor een werkhervattingstoeslag.

 • U bent 50 jaar of ouder en u wilt lichter werk vragen aan uw werkgever? U zal daardoor een deel van uw inkomen verliezen? Een overstappremie kan een deel van dat verlies goedmaken.

 • U bent volledig werkloos en u maakt plannen om een zelfstandige activiteit op te starten? U wilt een opleiding volgen die u voorbereidt op een zelfstandig beroep? In deze rubriek vindt u alle info over de invloed van een zelfstandige activiteit op uw recht op werkloosheidsuitkeringen.

 • U bent laaggeschoold en u hebt al minstens zes maanden beroepsinschakelingstijd achter de rug? Via een instapstage kunt u kennis maken met een onderneming, een vzw of een overheidsdienst en aanspraak maken op stage-uitkering.

Top