U bent hier

De RVA erkend door de ISSA - september 2021

Op 16 september hebben onze administreurs, Georges Carlens en Claudette De Koninck, deelgenomen aan hun laatste beheerscomité. Tijdens die hybride vergadering hebben verschillende sprekers het woord genomen.

De minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, de voorzitter van het beheerscomité, Xavier Verboven, de secretaris-generaal van de International Social Security Association (ISSA), Marcelo Caetano, hebben het werk van onze administrateurs erkend. Ze zijn elk blijven stilstaan bij de professionele verwezenlijkingen tijdens hun mandaten.

Tijdens de vergadering werd ook de RVA in de bloemetjes gezet. De ISSA heeft het werk van onze organisatie beloond door de erkenning voor de dienstverlening te verlengen. Dat nieuwe certificaat geldt voor een periode van drie jaar, tot juli 2024.

De secretaris-generaal van de ISSA, Marcelo Caetano, heeft onze administrateurs, maar ook alle medewerkers gefeliciteerd voor het geleverde werk. De conclusie van de expert die de kwaliteit van de dienstverlening van de RVA evalueerde, was immers zeer positief. 

Hij zei dat zijn woorden niet voldoende waren om zijn lof te betuigen voor de verwezenlijkingen, de kwaliteit van het werk en het doorzettingsvermogen van de RVA wat zijn dienstverlening betreft. Aan de hand van de geleverde documenten en talrijke hyperlinks besluit hij dat de RVA een mature organisatie is met een goed begrip van wat kwaliteitsvolle dienstverlening inhoudt en met een oprechte wil om klanten ten dienste te staan.

Hij raadde een bijzondere vermelding aan voor onze uitzonderlijke instelling die bovendien een referentiemodel zou kunnen zijn voor de leden van de AISS.

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top