U bent hier

Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

Een RVA-kantoor zoeken

   • 1.1. Tijdskrediet - Algemeen stelsel

    Voltijds tijdskrediet

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever (Volledige schorsing)
    Brutobedrag 586,34 EUR 684,07 EUR
    Nettobedrag 526,95 EUR 614,78 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.
    Bedrijfsvoorheffing = 10,13%.

    1/2-tijds tijdskrediet

    1) Werknemer van minder 50 jaar

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 293,16 EUR 293,16 EUR
    Nettobedrag 205,22 EUR 242,89 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 342,03 EUR 342,03 EUR
    Nettobedrag 239,43 EUR 283,38 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

     

    Werknemer van 50 jaar of meer

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 293,16 EUR 293,16 EUR
    Nettobedrag 190,56 EUR 242,89 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 342,03 EUR 342,03 EUR
    Nettobedrag 222,33 EUR 283,38 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5 

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 193,06 EUR
    • Nettobedrag: 125,50 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     
      Werknemer helemaal alleenwonend zonder kinderen Werknemer alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 249,14 EUR 255,12 EUR
    Nettobedrag 161,95 EUR (3) 211,37 EUR (4)

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing  = 35%. 

    (4) Bedrijfsvoorheffing   = 17,15%.  

   • 1.2. Tijdskrediet - Stelsel Landingsbanen

    Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken, gelieve de bedragen van het "Algemeen stelsel" te raadplegen.

    1/2-tijds tijdskrediet

     

     

    Samenwonende werknemer (1)

    Alleenwonende werknemer (2)

    Brutobedrag

    583,95 EUR

    583,95 EUR

    Nettobedrag

    379,57 EUR

    483,81 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 271,24 EUR
    • Nettobedrag: 176,31 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     

     

    Zonder kinderen ten laste

    Met één of meerdere kinderen ten laste

    Brutobedrag

    327,33 EUR

    327,33 EUR

    Nettobedrag

    212,77 EUR (3)

    271,20 EUR (4)

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (4) Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 2.1. Thematische verloven - Privésector

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

    Index op 01/11/2022.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

    Ongeacht uw leeftijd

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    959,04 EUR 861,89 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.614,49 EUR 1.450,95 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties schorst, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    479,51 EUR 397,28 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    807,24 EUR 668,80 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Werknemer van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    646,45 EUR 535,59 EUR


     Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    807,24 EUR 668,80 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    162,67 EUR 134,78 EUR

      

    Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    218,76 EUR (1) 181,25 EUR (1)
    322,88 EUR (2) 267,51 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

    (2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

     Werknemers van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    244,01 EUR 202,17 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    322,88 EUR (2) 267,51 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof.  De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemers jonger dan 50 jaar  

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    81,33 EUR  67,39 EUR 
    109,38 EUR (1) 90,63 EUR (1)

    (1)  Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen en niet voldoen aan de voorwaarden van het verhoogde bedrag voor de alleenwonende werknemer

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    161,44 EUR 133,76 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

     (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

     Werknemers van 50 jaar of ouder 

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    122,00 EUR 101,08 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 
     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    161,44 EUR 133,76 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 
   • 2.2. Thematische verloven - Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen)

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

    Index op 01/11/2022.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

     

    Volledige onderbreking

     Ongeacht uw leeftijd
    Brutobedrag Nettobedrag
    959,04 EUR 861,89 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

     

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    479,51 EUR 397,28 EUR

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (1)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    646,45 EUR 535,59 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    (1) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Vermindering tot 1/2" te raadplegen - Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    162,67 EUR 134,78 EUR
    218,76 EUR (1) 181,25 EUR (1)

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (2)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    244,01 EUR 202,17 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

    (2) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/5- Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    81,33 EUR 67,39 EUR
    109,38 EUR (1) 90,63 EUR (1)

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder  

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    122,00 EUR 101,08 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/11/2022.

    Ter informatie: als u statutair personeelslid bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/10 - Werknemer jonger dan 50 jaar." te raadplegen.

   • 2.3. Thematische verloven - Onderwijssector

    Volledige loopbaanonderbreking

     Uitkering (1)
     Brutobedrag Nettobedrag
    959,04 EUR 861,89 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking: uitkeringsbedrag X tewerkstellingsbreuk.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

     

    Vermindering tot 1/2-tijds 

    Werknemer van minder dan 50 jaar

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    959,02 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 794,55 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact de helft van een voltijdse betrekking
    Brutobedrag Nettobedrag
    479,51 EUR X tewerkstellingsbreuk 397,28 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder 

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.292,88 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 1.071,16 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact de helft van een voltijdse betrekking
    Brutobedrag Nettobedrag
    646,45 EUR X tewerkstellingsbreuk 535,59 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/5

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    959,02 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 794,55 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    959,02 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 794,55 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 1.093,81 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 906,23 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.292,88 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 1.071,16 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/10 (ouderschapsverlof)

    Zie de FAQ

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    959,02 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 794,55 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    959,02 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 794,55 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 1.093,81 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 906,23 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.292,88 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 1.071,16 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

   • 3.1. Volledige onderbreking

     
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 490,74 EUR 537,43 EUR 584,15 EUR
    Nettobedrag 441,03 EUR 482,99 EUR 524,98 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Indien u deeltijds werkt, wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 3.2. Algemeen stelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 98,13 EUR 107,49 EUR 116,82 EUR
    Nettobedrag 81,31 EUR 89,06 EUR 96,79 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 122,69 EUR 134,37 EUR 146,04 EUR
    Nettobedrag 101,65 EUR 111,33 EUR 121,00 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 163,56 EUR 179,14 EUR 194,73 EUR
    Nettobedrag 135,51 EUR 148,42 EUR 161,34 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 245,36 EUR 268,73 EUR 292,05 EUR
    Nettobedrag 203,29 EUR (1) 222,65 EUR (1) 241,97 EUR (1)
    171,76 EUR (2) 188,12 EUR (2) 204,44 EUR (2)
    159,49 EUR (3) 174,68 EUR (3) 189,84 EUR (3)

     Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende 

         Bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (3) Samenwonende werknemer van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 3.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 196,29 EUR 205,65 EUR 214,98 EUR
    Nettobedrag 162,63 EUR 170,39 EUR 178,12 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 245,36 EUR 257,05 EUR 268,73 EUR
    Nettobedrag 203,29 EUR 212,97 EUR 222,65 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 327,10 EUR 342,73 EUR 358,29 EUR
    Nettobedrag 271,01 EUR 283,93 EUR 296,85 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 490,74 EUR 514,06 EUR 537,43 EUR
    Nettobedrag 406,58 EUR (1) 425,90 EUR (1) 445,27 EUR (1)
    318,99 EUR (2) 334,14 EUR (2) 349,33 EUR (2)

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen voor het algemene stelsel "Vermindering tot 1/2" te raadplegen. 

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.1. Volledige onderbreking (onderwijs)

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 490,74 EUR 537,43 EUR 584,15 EUR
    Nettobedrag 441,03 EUR 482,99 EUR 524,98 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %
    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Bent u deeltijds, dan hebt u recht op een gedeelte van die bedragen, dat als volgt wordt berekend: (bedrag van de uitkering X aantal onderbroken uren) / aantal uren van een volledig uurrooster.

   • 4.2. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Algemeen stelsel (onderwijs)

     Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3

     

     

    Basisuitkering

    Verhoogde uitkering 2de kind (*)

    Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)

    Brutobedrag

    490,74 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    537,43 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    584,15 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Nettobedrag

    406,58 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    445,27 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    483,97 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.
    (*) Hebt u echter minstens 2 kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    1/2-tijdse loopbaanonderbreking

    Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds

     

    Gewone uitkering

     Verhoogde uitkering 2de kind (*)

     Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)

    Brutobedrag

    490,74 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    537,43 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    584,15 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Nettobedrag (niet-alleenwonende)

    343,52 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    376,21 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 

    408,91 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 

    Nettobedrag (alleenwonende) (1)

    406,58 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    445,27 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    483,97 EUR onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2)

    318,99 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    349,33 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    379,70 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

     

    Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds

     

    Gewone uitkering

     Verhoogde uitkering 2de kind (*)

     Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)

    Brutobedrag

    245,36 EUR X tewerkstellingsbreuk

    268,73 EUR X tewerkstellingsbreuk

    292,05 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (niet-alleenwonende)

    171,76 EUR X tewerkstellingsbreuk

    188,12 EUR X tewerkstellingsbreuk

    204,44 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (alleenwonende) (1)

    203,29 EUR X tewerkstellingsbreuk

    222,65 EUR X tewerkstellingsbreuk

    241,97 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2)

    159,49 EUR X tewerkstellingsbreuk

    174,68 EUR X tewerkstellingsbreuk

    189,84 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Niet-alleenwonende: bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende = werknemer die alleen woont of enkel samenwoont met één of meer kinderen die hij fiscaal ten laste heeft.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %

    (2) Niet-alleenstaande werknemer van 50 jaar of ouder die niet geniet van het eindeloopbaanstelsel.

    Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.3. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Eindeloopbaanstelsel (onderwijs)

    1. Met verbintenis tot het pensioen

    Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3 

     
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 981,43 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.074,85 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.168,31 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 813,12 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 890,52 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 967,95 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    Vermindering met 1/2

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 490,74 EUR  X tewerkstellingsbreuk 514,06 EUR X tewerkstellingsbreuk 537,43 EUR X tewerkstellingsbreuk 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (1) 318,99 EUR X tewerkstellingsbreuk 334,14 EUR X tewerkstellingsbreuk 349,33 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (2)

    406,58 EUR X tewerkstellingsbreuk 425,90 EUR X tewerkstellingsbreuk 445,27 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Bedrijfsvoorheffing: 35 %
    (2) Bedrijfsvoorheffing: 17,15%

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 981,43 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.074,85 (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.168,31 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (4) 637,93 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 698,66 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 759,41 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (5) 813,12 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 890,52 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 967,95 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

     (1) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 490,74 EUR (bruto) -  318,99 EUR (netto) of 406,58 EUR (netto, alleenwonende). 

    (2) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 514,06 EUR (bruto) – 334,14 EUR (netto) of 425,90 EUR (netto, alleenwonende). 

    (3) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 537,43 EUR (bruto) – 349,33 EUR (netto) of 445,27 EUR (netto, alleenwonende). 

    (4) bedrijfsvoorheffing: 35 %

    (5) bedrijfsvoorheffing: 17,15 %

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    2. Zonder verbintenis tot het pensioen

    Zie barema's "Algemeen stelsel".

   • 5.1. Volledige onderbreking

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 586,34 EUR
    Nettobedrag 526,95 EUR

     

     
      Werknemers met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever
    Brutobedrag 684,07 EUR
    Nettobedrag 614,78 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 5.2. Algemeen stelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 293,16 EUR
    Nettobedrag 205,22 EUR (1)
    242,89 EUR (2)
    190,56 EUR (3)


     
      Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
    Brutobedrag 342,03 EUR
    Nettobedrag

    239,43 EUR (1)

    283,38 EUR (2)

    222,33 EUR (3)

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    (3) Samenwonende van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel

         Bedrijfsvoorheffinbg = 35%

     

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 193,06 EUR 249,14 EUR
    Nettobedrag 125,50 EUR (1) 161,95 EUR (2)

    206,42 EUR (3)

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren): werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 5.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 583,95 EUR 583,95 EUR
    Nettobedrag 379,57 EUR 483,81 EUR

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste.

        Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
    Brutobedrag 271,24 EUR 327,33 EUR
    Nettobedrag 176,31 EUR (1)

    212,77 EUR (2)

    271,20 EUR (3)

    Bedragen die op 01/11/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer : werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren) : werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

Top