U bent hier

Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

Een RVA-kantoor zoeken

   • 1.1. Tijdskrediet - Algemeen stelsel

    Voltijds tijdskrediet

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever (Volledige schorsing)
    Brutobedrag 531,08 EUR 619,59 EUR
    Nettobedrag 477,29 EUR 556,83 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.
    Bedrijfsvoorheffing = 10,13%.

    1/2-tijds tijdskrediet

    1) Werknemer van minder 50 jaar

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 265,53 EUR 265,53 EUR
    Nettobedrag 185,88 EUR 220,00 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 309,79 EUR 309,79 EUR
    Nettobedrag 216,86 EUR 256,67 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

     

    Werknemer van 50 jaar of meer

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 265,53 EUR 265,53 EUR
    Nettobedrag 172,60 EUR 220,00 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 309,79 EUR 309,79 EUR
    Nettobedrag 201,37 EUR 256,67 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5 

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 174,86 EUR
    • Nettobedrag: 113,66 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     
      Werknemer helemaal alleenwonend zonder kinderen Werknemer alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 225,66 EUR 231,08 EUR
    Nettobedrag 146,68 EUR (3) 191,46 EUR (4)

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing  = 35%. 

    (4) Bedrijfsvoorheffing   = 17,15%.  

   • 1.2. Tijdskrediet - Stelsel Landingsbanen

    Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken, gelieve de bedragen van het "Algemeen stelsel" te raadplegen.

    1/2-tijds tijdskrediet

     
    Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    528,91 EUR 528,91 EUR
    343,80 EUR 438,21 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 245,67 EUR
    • Nettobedrag: 159,69 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     

     

    Zonder kinderen ten laste

    Met één of meerdere kinderen ten laste

    Brutobedrag

    296,47 EUR

    296,47 EUR

    Nettobedrag

    192,71 EUR (3)

    245,63 EUR (4)

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (4) Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 2.1. Thematische verloven - Privésector

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

    Index op 01.09.2021.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

    Ongeacht uw leeftijd

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    868,65 EUR 780,66 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.462,32 EUR 1.314,19 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties schorst, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    434,32 EUR 359,84 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    731,16 EUR 605,77 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Werknemer van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    585,52 EUR 485,11 EUR


     Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    731,16 EUR 605,77 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    147,34 EUR 122,08 EUR

      

    Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    198,14 EUR (1) 164,16 EUR (1)
    292,45 EUR (2) 242,30 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

    (2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

     Werknemers van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    221,01 EUR 183,11 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    292,45 EUR (2) 242,30 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof.  De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemers jonger dan 50 jaar  

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    73,67 EUR  61,04 EUR 
    99,07 EUR (1) 82,09 EUR (1)

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    146,22 EUR 121,15 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

     (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

     Werknemers van 50 jaar of ouder 

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    110,50 EUR 91,55 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    146,22 EUR 121,15 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste; 
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont; 
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 
   • 2.2. Thematische verloven - Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen)

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

    Index op 01.09.2021.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

     Ongeacht uw leeftijd
    Brutobedrag Nettobedrag
    868,65 EUR  780,66 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

     

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    434,32 EUR  359,84 EUR

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (1)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    585,52 EUR 485,11 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    (1) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Vermindering tot 1/2" te raadplegen - Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    147,34 EUR 122,08 EUR
    198,14 EUR (1) 164,16 EUR (1)

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (2)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    221,01 EUR 183,11 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

    (2) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/5- Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    73,67 EUR 61,04 EUR
    99 07 EUR (1) 82,09 EUR (1)

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder  

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    110,50 EUR 91,55 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2021.

    Ter informatie: als u statutair personeelslid bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/10 - Werknemer jonger dan 50 jaar." te raadplegen.


   • 2.3. Thematische verloven - Onderwijssector

    Volledige loopbaanonderbreking

     Uitkering (1)
     Brutobedrag Nettobedrag
    868,65 EUR 780,66 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking: uitkeringsbedrag X tewerkstellingsbreuk.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

     

    Vermindering tot 1/2-tijds 

    Werknemer van minder dan 50 jaar

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    868,63 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 719,66 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    434,32 EUR X tewerkstellingsbreuk 359,84 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder 

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.171,02 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 970,20 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    585,52 EUR X tewerkstellingsbreuk 485,11 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/5

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    868,63 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 719,66 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    868,65 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 719,66 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 990,71 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 820,81 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.171,02 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 970,20 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/10 (ouderschapsverlof)

    Zie de FAQ

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    868,63 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 719,66 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    868,63 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 719,66 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 990,71 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 820,81 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.171,02 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 970,20 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

   • 3.1. Volledige onderbreking

     
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 444,48 EUR 486,78 EUR 529,10 EUR
    Nettobedrag 399,46 EUR 437,47 EUR 475,51 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Indien u deeltijds werkt, wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 3.2. Algemeen stelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 88,88 EUR 97,36 EUR 105,81 EUR
    Nettobedrag 73,64 EUR 80,67 EUR 87,67 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 111,12 EUR 121,70 EUR 132,28 EUR
    Nettobedrag 92,07 EUR 100,83 EUR 109,60 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 148,14 EUR 162,26 EUR 176,37 EUR
    Nettobedrag 122,74 EUR 134,44 EUR 146,13 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 222,23 EUR 243,40 EUR 264,53 EUR
    Nettobedrag 184,12 EUR (1) 201,66 EUR (1) 219,17 EUR (1)
    155,56 EUR (2) 170,38 EUR (2) 185,18 EUR (2)
    144,45 EUR (3) 158,21 EUR (3) 171,95 EUR (3)

     Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende 

         Bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (3) Samenwonende werknemer van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 3.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 177,79 EUR 186,27 EUR 194,72 EUR
    Nettobedrag 147,30 EUR 154,33 EUR 161,33 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 222,23 EUR 232,83 EUR 243,40 EUR
    Nettobedrag 184,12 EUR 192,91 EUR 201,66 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 296,27 EUR 310,43 EUR 324,52 EUR
    Nettobedrag 245,46 EUR 257,20 EUR 268,87 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 444,48 EUR 465,61 EUR 486,78 EUR
    Nettobedrag 368,26 EUR (1) 385,76 EUR (1) 403,30 EUR (1)
    288,92 EUR (2) 302,65 EUR (2) 316,41 EUR (2)

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen voor het algemene stelsel "Vermindering tot 1/2" te raadplegen. 

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.1. Volledige onderbreking (onderwijs)

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 444,48 EUR 486,78 EUR 529,10 EUR
    Nettobedrag 399,46 EUR 437,47 EUR 475,51 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %
    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Bent u deeltijds, dan hebt u recht op een gedeelte van die bedragen, dat als volgt wordt berekend: (bedrag van de uitkering X aantal onderbroken uren) / aantal uren van een volledig uurrooster.

   • 4.2. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Algemeen stelsel (onderwijs)

     Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 444,48 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 486,78 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 529,10 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 368,26 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 403,30 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 438,37 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.
    (*) Hebt u echter minstens 2 kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    1/2-tijdse loopbaanonderbreking

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering  Verhoogde uitkering 2de kind (*)  Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 444,48 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 486,78 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 529,10 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende) 311,14 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 340,75 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 370,38 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende) (1) 368,28 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 403,30 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster   438,37 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 288,92 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 316,41 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 343,92 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

      

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering  Verhoogde uitkering 2de kind (*)  Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 222,24 EUR X tewerkstellingsbreuk 243,39 EUR X tewerkstellingsbreuk 264,55 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (niet-alleenwonende) 155,57 EUR X tewerkstellingsbreuk 170,38 EUR X tewerkstellingsbreuk 185,19 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (alleenwonende) (1) 184,13 EUR X tewerkstellingsbreuk 201,65 EUR X tewerkstellingsbreuk 219,19  EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 144,46 EUR X tewerkstellingsbreuk 158,21  EUR X tewerkstellingsbreuk 171,96 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Niet-alleenwonende: bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende = werknemer die alleen woont of enkel samenwoont met één of meer kinderen die hij fiscaal ten laste heeft.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %

    (2) Niet-alleenstaande werknemer van 50 jaar of ouder die niet geniet van het eindeloopbaanstelsel.

    Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.3. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Eindeloopbaanstelsel (onderwijs)

    1. Met verbintenis tot het pensioen

    Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3 

     
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 888,92 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 973,54 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.058,19 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 736,47 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 806,58 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 876,72 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    Vermindering met 1/2

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 444,46 EUR  X tewerkstellingsbreuk 486,77 EUR X tewerkstellingsbreuk 529,1 EUR X tewerkstellingsbreuk 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (1) 288,9 EUR X tewerkstellingsbreuk 316,41 EUR X tewerkstellingsbreuk 343,92 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (2)

    368,24 EUR X tewerkstellingsbreuk 403,29 EUR X tewerkstellingsbreuk 438,36 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (1) Bedrijfsvoorheffing: 35 %
    (2) Bedrijfsvoorheffing: 17,15%

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 888,92 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 973,54 (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.058,19 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (4) 577,80 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 632,81 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 687,83 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (5) 736,47 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 806,58 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 876,72 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (1) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 444,46 EUR (bruto) - 288,90 EUR (netto) of 368,24 EUR  (netto, alleenwonende).  

    (2) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 486,77 EUR (bruto) 316,41 EUR (netto) of 403,29 EUR  (netto, alleenwonende).  

    (3) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 529,10 EUR (bruto) 343,91 EUR (netto) of 438,36 EUR  (netto, alleenwonende).   

    (4) bedrijfsvoorheffing: 35 %

    (5) bedrijfsvoorheffing: 17,15 %

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    2. Zonder verbintenis tot het pensioen

    Zie barema's "Algemeen stelsel".

   • 5.1. Volledige onderbreking

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 531,08 EUR
    Nettobedrag 477,29 EUR

     

     
      Werknemers met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever
    Brutobedrag 619,59 EUR
    Nettobedrag 556,83 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 5.2. Algemeen stelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 265,53 EUR
    Nettobedrag 185,88 EUR (1)
    220,00 EUR (2)
    172,60 EUR (3)


     
      Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
    Brutobedrag 309,79 EUR
    Nettobedrag

    216,86 EUR (1)

    256,67 EUR (2)

    201,37 EUR (3)

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    (3) Samenwonende van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel

         Bedrijfsvoorheffinbg = 35%

     

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 174,86 EUR 225,66 EUR
    Nettobedrag 113,66 EUR (1) 146,68 EUR (2) 186,68 EUR (3)

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren): werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 5.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 528,91 EUR 528,91 EUR
    Nettobedrag 343,80 EUR 438,21 EUR

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste.

        Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
    Brutobedrag 245,67 EUR 296,47 EUR
    Nettobedrag 159,69 EUR (1)

    192,71 EUR (2)

    245,63 EUR (3)

    Bedragen die op 01/09/2021 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer : werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren) : werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

Top