U bent hier

Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

Een RVA-kantoor zoeken

   • 1.1. Tijdskrediet - Algemeen stelsel

    Voltijds tijdskrediet

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever (Volledige schorsing)
    Brutobedrag 520,65 EUR 607,43 EUR
    Nettobedrag 467,91 EUR 545,90 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.
    Bedrijfsvoorheffing = 10,13%.

    1/2-tijds tijdskrediet

    1) Werknemer van minder 50 jaar

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 260,32 EUR 260,32 EUR
    Nettobedrag 182,23 EUR 215,68 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 303,71 EUR 303,71 EUR
    Nettobedrag 212,60 EUR 251,63 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Werknemer van 50 jaar of meer

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 260,32 EUR 260,32 EUR
    Nettobedrag 169,21 EUR 215,68 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 303,71 EUR 303,71 EUR
    Nettobedrag 197,42 EUR 251,63 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5 

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 171,43 EUR
    • Nettobedrag: 111,43 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     
      Werknemer helemaal alleenwonend Werknemer alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 221,23 EUR 221,23 EUR
    Nettobedrag 143,80 EUR (3) 183,29 EUR (4)

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing  = 35%. 

    (4) Bedrijfsvoorheffing   = 17,15%.

   • 1.2. Tijdskrediet - Stelsel Landingsbanen

    Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken, gelieve de bedragen van het "Algemeen stelsel" te raadplegen.

    1/2-tijds tijdskrediet

     
      Samenwonende werknemer  (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 518,52 EUR 518,52 EUR
    Nettobedrag 337,04 EUR 429,60 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 240,85 EUR
    • Nettobedrag: 156,56 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     
      Zonder kinderen ten laste Met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 290,65 EUR 290,65 EUR
    Nettobedrag 188,93 EUR (3) 240,81 EUR (4)

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (4) Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 2.1. Thematische verloven - Privésector

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

    Index op 01.03.2020.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

    Ongeacht uw leeftijd

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    851,59 EUR 765,33 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.400,01 EUR 1.258,19 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties schorst, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    425,79 EUR 352,77 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    700,00 EUR 579,95 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Werknemer van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    574,02 EUR 475,58 EUR


     Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    700,00 EUR 579,95 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    144,45 EUR 119,68 EUR

      

    Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    194,25 EUR (1) 160,94 EUR (1)
    280,00 EUR (2) 231,98 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

    (2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

     Werknemers van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    216,67 EUR 179,52 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    280,00 EUR 231,98 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof.  De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof (vanaf 01.06.2019)

    Werknemers jonger dan 50 jaar  

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    72,22 EUR  59,84 EUR 
    97,12 EUR (1) 80,47 EUR (1)

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    133,97 EUR 111,00 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

     (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

     Werknemers van 50 jaar of ouder 

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    108,33 EUR 89,76 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    133,97 EUR 111,00 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste; 
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont; 
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 
   • 2.2. Thematische verloven - Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen)

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

    Index op 01.03.2020.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

     Ongeacht uw leeftijd
    Brutobedrag Nettobedrag
    851,59 EUR  765,33 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

     

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    425,79 EUR  352,77 EUR

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (1)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    574,02 EUR 475,58 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    (1) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Vermindering tot 1/2" te raadplegen - Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    144,45 EUR 119,68 EUR
    194,25 EUR (1) 160,94 EUR (1)

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (2)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    216,67 EUR 179,52 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

    (2) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/5- Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    72,22 EUR 59,84 EUR
    97,12 EUR (1) 80,47 EUR (1)

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder  

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    108,33 EUR 89,76 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/03/2020.

    Ter informatie: als u statutair personeelslid bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/10 - Werknemer jonger dan 50 jaar." te raadplegen.


   • 2.3. Thematische verloven - Onderwijssector

    Volledige loopbaanonderbreking

     Uitkering (1)
     Brutobedrag Nettobedrag
    851,59 EUR 765,33 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    (1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking: uitkeringsbedrag X tewerkstellingsbreuk.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

     

    Vermindering tot 1/2-tijds 

    Werknemer van minder dan 50 jaar

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    851,58 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 705,54 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    425,79 EUR X tewerkstellingsbreuk 352,77 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder 

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.148,03 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 951,15 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    574,02 EUR X tewerkstellingsbreuk 475,58 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/5

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    851,58 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 705,54 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    851,58 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 705,54 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 971,28 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 804,69 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.148,03 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 951,15 X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/10 (ouderschapsverlof)

    Zie de FAQ

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    851,58 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 705,54 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    851,58 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 705,54 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 971,28 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 804,69 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.148,03 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 951,15 X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

   • 3.1. Volledige onderbreking

     
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 435,76 EUR 477,22 EUR 518,71 EUR
    Nettobedrag 391,62 EUR 428,88 EUR 466,17 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Indien u deeltijds werkt, wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 3.2. Algemeen stelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 87,13 EUR 95,45 EUR 103,73 EUR
    Nettobedrag 72,19 EUR 79,09 EUR 85,95 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 108,94 EUR 119,31 EUR 129,68 EUR
    Nettobedrag 90,26 EUR 98,85 EUR 107,44 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 145,23 EUR 159,07 EUR 172,91 EUR
    Nettobedrag 120,33 EUR 131,79 EUR 143,26 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 217,87 EUR 238,62 EUR 259,33 EUR
    Nettobedrag 180,51 EUR (1) 197,70 EUR (1) 214,86 EUR (1)
    152,51 EUR (2) 167,04 EUR (2) 181,54 EUR (2)
    141,62 EUR (3) 155,11 EUR (3) 168,57 EUR (3)

     Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende 

         Bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (3) Samenwonende werknemer van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 3.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 174,30 EUR 182,61 EUR 190,89 EUR
    Nettobedrag 144,41 EUR 151,30 EUR 158,16 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 217,87 EUR 228,25 EUR 238,62 EUR
    Nettobedrag 180,51 EUR 189,11 EUR 197,70 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 290,45 EUR 304,34 EUR 318,15 EUR
    Nettobedrag 240,64 EUR 252,15 EUR 263,59 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 435,76 EUR 456,47 EUR 477,22 EUR
    Nettobedrag 361,03 EUR (1) 378,19 EUR (1) 395,38 EUR (1)
    283,25 EUR (2) 296,71 EUR (2) 310,20 EUR (2)

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen voor het algemene stelsel "Vermindering tot 1/2" te raadplegen. 

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.1. Volledige onderbreking (onderwijs)

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 435,76 EUR 477,22 EUR 518,71 EUR
    Nettobedrag 391,62 EUR 428,88 EUR 466,17 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %
    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Bent u deeltijds, dan hebt u recht op een gedeelte van die bedragen, dat als volgt wordt berekend:
    (bedrag van de uitkering X aantal onderbroken uren) / aantal uren van een volledig uurrooster

   • 4.2. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Algemeen stelsel (onderwijs)

     Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 435,74 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 477,24 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 518,66 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 361,02 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 395,40 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 429,72 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.
    (*) Hebt u echter minstens 2 kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    1/2-tijdse loopbaanonderbreking

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering  Verhoogde uitkering 2de kind (*)  Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 435,74 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 477,24 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 518,66 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende) 305,02 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 334,08 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 363,08 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende) (1) 361,02 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 395,40 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster   429,72 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 283,24 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 310,22 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 337,14 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

      

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering  Verhoogde uitkering 2de kind (*)  Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 217,87 EUR X tewerkstellingsbreuk 238,62 EUR X tewerkstellingsbreuk 259,33 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (niet-alleenwonende) 152,51 EUR X tewerkstellingsbreuk 167,04 EUR X tewerkstellingsbreuk 181,54 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (alleenwonende) (1) 180,51 EUR X tewerkstellingsbreuk 197,70 EUR X tewerkstellingsbreuk 214,86 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 141,62 EUR X tewerkstellingsbreuk 155,11 EUR X tewerkstellingsbreuk 168,57 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Niet-alleenwonende: bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende = werknemer die alleen woont of enkel samenwoont met één of meer kinderen die hij fiscaal ten laste heeft.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %

    (2) Niet-alleenstaande werknemer van 50 jaar of ouder die niet geniet van het eindeloopbaanstelsel.

    Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.3. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Eindeloopbaanstelsel (onderwijs)

    1. Met verbintenis tot het pensioen

    Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3 

     
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 871,47 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 954,42 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.037,42 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 722,02 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 790,74 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 859,51 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    Vermindering met 1/2

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 435,74 EUR  X tewerkstellingsbreuk 477,24 EUR X tewerkstellingsbreuk 518,66 EUR X tewerkstellingsbreuk 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (1) 283,24 EUR X tewerkstellingsbreuk 310,22 EUR X tewerkstellingsbreuk 337,14 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (2)

     

    361,02 EUR X tewerkstellingsbreuk 395,40 EUR X tewerkstellingsbreuk 429,72 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    (1) Bedrijfsvoorheffing: 35 %
    (2) Bedrijfsvoorheffing: 17,15%

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 871,47 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 954,42 (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.037,42 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (4) 566,46 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 620,38 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 674,33 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (5) 722,02 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 790,74 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 859,51 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    (1) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 435,74 EUR (bruto) -  283,24 EUR (netto) of 361,02 EUR (netto, alleenwonende). 

    (2) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 477,24 EUR (bruto) - 310,22 EUR (netto) of 395,40 EUR (netto, alleenwonende)

    (3) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 518,66 EUR (bruto) - 337,14 EUR (netto) of 429,72 EUR (netto, alleenwonende). 

    (4) bedrijfsvoorheffing: 35 %

    (5) bedrijfsvoorheffing: 17,15 %

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    2. Zonder verbintenis tot het pensioen

    Zie barema's "Algemeen stelsel".

   • 5.1. Volledige onderbreking

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 520,65 EUR
    Nettobedrag 467,91 EUR

     

     Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever
      Volledige schorsing waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever  is gesitueerd vanaf 01/06/2017
    Brutobedrag 607,43 EUR
    Nettobedrag 545,90 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 5.2. Algemeen stelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 260,32 EUR
    Nettobedrag 182,23 EUR (1)
    215,68 EUR (2)
    169,21 EUR (3)


     
      Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
    Brutobedrag 303,71 EUR
    Nettobedrag

    212,60 EUR (1)

    251,63 EUR (2)

    197,42 EUR (3)

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    (3) Samenwonende van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel

         Bedrijfsvoorheffinbg = 35%

     

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 171,37 EUR 221,23 EUR
    Nettobedrag 111,43 EUR (1) 143,80 EUR (2) 183,29 EUR (3)

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren): werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 5.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 518,52 EUR 518,52 EUR
    Nettobedrag 337,04 EUR 429,60 EUR

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste.

        Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
    Brutobedrag 240,85 EUR 290,65 EUR
    Nettobedrag 156,56 EUR (1)

    188,93 EUR (2)

    240,81 EUR (3)

    Bedragen die op 01/03/2020 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer : werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren) : werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

Top