Follow us on twitter

U bent hier

Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

Een RVA-kantoor zoeken

   • 1.1. Tijdskrediet - Algemeen stelsel

    Voltijds tijdskrediet

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever (Volledige schorsing)
    Brutobedrag 510,44 EUR 595,52 EUR
    Nettobedrag 458,74 EUR 535,20 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.
    Bedrijfsvoorheffing = 10,13%.

    1/2-tijds tijdskrediet

    1) Werknemer van minder 50 jaar

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 255,21 EUR 255,21 EUR
    Nettobedrag 178,65 EUR 211,45 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 297,75 EUR 297,75 EUR
    Nettobedrag 208,43 EUR 246,69 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Werknemer van 50 jaar of meer

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 255,21 EUR 255,21 EUR
    Nettobedrag 165,89 EUR 211,45 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 297,75 EUR 297,75 EUR
    Nettobedrag 193,54 EUR 246,69 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5 

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 168,07 EUR
    • Nettobedrag: 109,25 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     
      Werknemer helemaal alleenwonend Werknemer alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 216,89 EUR 216,89 EUR
    Nettobedrag 140,98 EUR (3) 179,70 EUR (4)

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing  = 35%. 

    (4) Bedrijfsvoorheffing   = 17,15%.  

   • 1.2. Tijdskrediet - Stelsel Landingsbanen

    Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken, gelieve de bedragen van het "Algemeen stelsel" te raadplegen.

    1/2-tijds tijdskrediet

     
      Samenwonende werknemer  (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 508,36 EUR 508,36 EUR
    Nettobedrag 330,44 EUR 421,18 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 236,13 EUR
    • Nettobedrag: 153,49 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     
      Zonder kinderen ten laste Met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 284,95 EUR 284,95 EUR
    Nettobedrag 185,22 EUR (3) 236,09 EUR (4)

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (4) Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 2.1. Thematische verloven - Privésector

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

    Index op 01.09.2018.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

    Ongeacht uw leeftijd

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    834,90 EUR 750,33 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.372,56 EUR 1.233,52 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties schorst, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    417,44 EUR 345,85 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    686,28 EUR 568,59 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Werknemer van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    562,77 EUR 466,26 EUR


     Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    686,28 EUR 568,59 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    141,62 EUR 117,34 EUR

      

    Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    190,44 EUR (1) 157,78 EUR (1)
    274,70 EUR (2) 227,44 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

    (2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

     Werknemers van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    212,42 EUR 175,99 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    274,70 EUR 227,44 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof.  De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof (vanaf 01.06.2019)

    Werknemers jonger dan 50 jaar  

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    70,81 EUR  58,67 EUR 
    95,22 EUR (1) 78,89 EUR (1)

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    131,34 EUR 108,82 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

     (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

     Werknemers van 50 jaar of ouder 

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    106,21 EUR 88,00 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    131,34 EUR 108,82 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste; 
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont; 
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 
   • 2.2. Thematische verloven - Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen)

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

    Index op 01.09.2018.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

     Ongeacht uw leeftijd
    Brutobedrag Nettobedrag
    834,90 EUR  750,33 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

     

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    417,44 EUR  345,85 EUR

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (1)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    562,77 EUR 466,26 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    (1) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Vermindering tot 1/2" te raadplegen - Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    141,62 EUR 117,34 EUR
    190,44 EUR (1) 157,78 EUR (1)

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (2)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    212,42 EUR 175,99 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

    (2) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/5- Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    70,81 EUR 58,67 EUR
    95,22 EUR (1) 78,89 EUR (1)

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder  

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    106,21 EUR 88,00 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/09/2018.

    Ter informatie: als u statutair personeelslid bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/10 - Werknemer jonger dan 50 jaar." te raadplegen.


   • 2.3. Thematische verloven - Onderwijssector

    Volledige loopbaanonderbreking

     Uitkering (1)
     Brutobedrag Nettobedrag
    834,90 EUR 750,33 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    (1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking: uitkeringsbedrag X tewerkstellingsbreuk.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

     

    Vermindering tot 1/2-tijds 

    Werknemer van minder dan 50 jaar

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    834,90 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 691,71 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    417,44 EUR X tewerkstellingsbreuk 345,85 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder 

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.125,52 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 932,50 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    562,77 EUR X tewerkstellingsbreuk 466,26 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/5

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    834,90 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 691,71 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    834,90 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 691,71 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 952,24 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 788,92 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.125,52 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 932,50 X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

   • 3.1. Volledige onderbreking

     
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 427,22 EUR 467,86 EUR 508,54 EUR
    Nettobedrag 383,95 EUR 420,47 EUR 457,03 EUR

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Indien u deeltijds werkt, wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 3.2. Algemeen stelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 85,43 EUR 93,58 EUR 101,70 EUR
    Nettobedrag 70,78 EUR 77,54 EUR 84,26 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 106,81 EUR 116,97 EUR 127,14 EUR
    Nettobedrag 88,50 EUR 96,91 EUR 105,34 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 142,39 EUR 155,95 EUR 169,52 EUR
    Nettobedrag 117,98 EUR 129,21 EUR 140,45 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 213,60 EUR 233,95 EUR 254,25 EUR
    Nettobedrag 176,97 EUR (1) 193,83 EUR (1) 210,65 EUR (1)
    149,52 EUR (2) 163,77 EUR (2) 177,98 EUR (2)
    138,84 EUR (3) 152,07 EUR (3) 165,27 EUR (3)

     Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende 

         Bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (3) Samenwonende werknemer van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 3.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 170,88 EUR 179,03 EUR 187,15 EUR
    Nettobedrag 141,58 EUR 148,33 EUR 155,06 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 213,60 EUR 223,78 EUR 233,95 EUR
    Nettobedrag 176,97 EUR 185,41 EUR 193,83 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 284,76 EUR 298,37 EUR 311,91 EUR
    Nettobedrag 235,93 EUR 247,20 EUR 258,42 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 427,22 EUR 447,52 EUR 467,86 EUR
    Nettobedrag 353,96 EUR (1) 370,78 EUR (1) 387,63 EUR (1)
    277,70 EUR (2) 290,89 EUR (2) 304,11 EUR (2)

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen voor het algemene stelsel "Vermindering tot 1/2" te raadplegen. 

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.1. Volledige onderbreking (onderwijs)

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 427,22 EUR 467,86 EUR 508,54 EUR
    Nettobedrag 383,95 EUR 420,47 EUR 457,03 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %
    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Bent u deeltijds, dan hebt u recht op een gedeelte van die bedragen, dat als volgt wordt berekend:
    (bedrag van de uitkering X aantal onderbroken uren) / aantal uren van een volledig uurrooster

   • 4.2. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Algemeen stelsel (onderwijs)

     Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 427,22 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 467,86 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 508,54 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 353,94 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 387,66 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 421,33 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.
    (*) Hebt u echter minstens 2 kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    1/2-tijdse loopbaanonderbreking

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering  Verhoogde uitkering 2de kind (*)  Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 427,22 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 467,86 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 508,54 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende) 299,06 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 327,51 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 355,98 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende) (1) 353,95 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 387,62 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster   421,33 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 277,70 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 304,11 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 330,56 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

      

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering  Verhoogde uitkering 2de kind (*)  Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 213,60 EUR X tewerkstellingsbreuk 233,95 EUR X tewerkstellingsbreuk 254,25 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (niet-alleenwonende) 149,52 EUR X tewerkstellingsbreuk 163,77 EUR X tewerkstellingsbreuk 177,98 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (alleenwonende) (1) 176,97 EUR X tewerkstellingsbreuk 193,83 EUR X tewerkstellingsbreuk 210,65 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 138,84 EUR X tewerkstellingsbreuk 152,07 EUR X tewerkstellingsbreuk 165,27 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Niet-alleenwonende: bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende = werknemer die alleen woont of enkel samenwoont met één of meer kinderen die hij fiscaal ten laste heeft.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %

    (2) Niet-alleenstaande werknemer van 50 jaar of ouder die niet geniet van het eindeloopbaanstelsel.

    Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.3. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Eindeloopbaanstelsel (onderwijs)

    1. Met verbintenis tot het pensioen

    Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3 

     
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 854,39 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 935,71 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.017,08 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 707,87 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 775,24 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 842,66 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    Vermindering met 1/2

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 427,22 EUR  X tewerkstellingsbreuk 467,86 EUR X tewerkstellingsbreuk 508,54 EUR X tewerkstellingsbreuk 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (1) 277,70 EUR X tewerkstellingsbreuk 304,11 EUR X tewerkstellingsbreuk 330,56 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (2)

     

    353,96 EUR X tewerkstellingsbreuk 387,63 EUR X tewerkstellingsbreuk 421,33 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    (1) Bedrijfsvoorheffing: 35 %
    (2) Bedrijfsvoorheffing: 17,15%

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 854,39 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 935,71 (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1017,08 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (4) 555,36 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 608,22 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 661,11 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (5) 707,87 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 775,24 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 842,66 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    (1) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 427,22 EUR (bruto) -  277,70 EUR (netto) of 353,96 EUR (netto, alleenwonende). 

    (2) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 467,86 EUR (bruto) - 304,11 EUR (netto) of 387,63 EUR (netto, alleenwonende)

    (3) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 508,54 EUR (bruto) - 330,56 EUR (netto) of 421,33 EUR (netto, alleenwonende). 

    (4) bedrijfsvoorheffing: 35 %

    (5) bedrijfsvoorheffing: 17,15 %

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    2. Zonder verbintenis tot het pensioen

    Zie barema's "Algemeen stelsel".

   • 5.1. Volledige onderbreking

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 510,44 EUR
    Nettobedrag 458,74 EUR

     

     Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever
      Volledige schorsing waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever  is gesitueerd vanaf 01/06/2017
    Brutobedrag 595,52 EUR
    Nettobedrag 535,20 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 5.2. Algemeen stelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 255,21 EUR
    Nettobedrag 178,65 EUR (1)
    211,45 EUR (2)
    165,89 EUR (3)


     
      Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
    Brutobedrag 297,75 EUR
    Nettobedrag

    208,43 EUR (1)

    246,69 EUR (2)

    193,54 EUR (3)

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    (3) Samenwonende van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel

         Bedrijfsvoorheffinbg = 35%

     

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 168,07 EUR 216,89 EUR
    Nettobedrag 109,25 EUR (1) 140,98 EUR (2) 179,70 EUR (3)

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren): werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 5.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 508,36 EUR 508,36 EUR
    Nettobedrag 330,44 EUR 421,18 EUR

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste.

        Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
    Brutobedrag 236,13 EUR 284,95 EUR
    Nettobedrag 153,49 EUR (1)

    185,22 EUR (2)

    236,09 EUR (3)

    Bedragen die op 01/09/2018 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer : werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren) : werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

Top