U bent hier

Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

Een RVA-kantoor zoeken

   • 1.1. Tijdskrediet - Algemeen stelsel

    Voltijds tijdskrediet

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever (Volledige schorsing)
    Brutobedrag 563,59 EUR 657,53 EUR
    Nettobedrag 506,50 EUR 590,93 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.
    Bedrijfsvoorheffing = 10,13%.

    1/2-tijds tijdskrediet

    1) Werknemer van minder 50 jaar

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 281,79 EUR 281,79 EUR
    Nettobedrag 197,26 EUR 233,47 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 328,76 EUR 328,76 EUR
    Nettobedrag 230,14 EUR 272,38 EUR

    Bedragen die op 01/05 /2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

     

    Werknemer van 50 jaar of meer

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 281,79 EUR 281,79 EUR
    Nettobedrag 183,17 EUR 233,47 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 328,76 EUR 328,76 EUR
    Nettobedrag 213,70 EUR 272,38 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5 

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 185,57 EUR
    • Nettobedrag: 120,63 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     
      Werknemer helemaal alleenwonend zonder kinderen Werknemer alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 239,48 EUR 245,23 EUR
    Nettobedrag 155,67 EUR (3) 203,18 EUR (4)

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing  = 35%. 

    (4) Bedrijfsvoorheffing   = 17,15%.  

   • 1.2. Tijdskrediet - Stelsel Landingsbanen

    Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken, gelieve de bedragen van het "Algemeen stelsel" te raadplegen.

    1/2-tijds tijdskrediet

     

     

    Samenwonende werknemer (1)

    Alleenwonende werknemer (2)

    Brutobedrag

    561,29 EUR

    561,29 EUR

    Nettobedrag

    364,84 EUR

    465,03 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 260,72 EUR
    • Nettobedrag: 169,47 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     

     

    Zonder kinderen ten laste

    Met één of meerdere kinderen ten laste

    Brutobedrag

    314,63 EUR

    314,63 EUR

    Nettobedrag

    204,52 EUR (3)

    260,68 EUR (4)

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (4) Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 2.1. Thematische verloven - Privésector

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

    Index op 01/05/2022.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

    Ongeacht uw leeftijd

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    921,83 EUR 828,45 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.551,85 EUR 1.394,65 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties schorst, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    460,91 EUR 381,87 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    775,93 EUR 642,86 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Werknemer van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    621,37 EUR 514,81 EUR


     Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    775,93 EUR 642,86 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    156,36 EUR 129,55 EUR

      

    Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    210,27 EUR (1) 174,21 EUR (1)
    310,36 EUR (2) 257,14 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

    (2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

     Werknemers van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    234,54 EUR 194,32 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    310,36 EUR (2) 257,14 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof.  De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemers jonger dan 50 jaar  

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    78,18 EUR  64,78 EUR 
    105,13 EUR (1) 87,10 EUR (1)

    (1)  Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen en niet voldoen aan de voorwaarden van het verhoogde bedrag voor de alleenwonende werknemer

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    155,18 EUR 128,57 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

     (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

     Werknemers van 50 jaar of ouder 

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    117,27 EUR 97,16 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 
     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    155,18 EUR 128,57 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 
   • 2.2. Thematische verloven - Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen)

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

    Index op 01/05/2022.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

     

    Volledige onderbreking

     Ongeacht uw leeftijd
    Brutobedrag Nettobedrag
    921,83 EUR 828,45 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

     

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    460,91 EUR 381,87 EUR

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (1)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    621,37 EUR 514,81 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    (1) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Vermindering tot 1/2" te raadplegen - Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    156,36 EUR 129,55 EUR
    210,27 EUR (1) 174,21 EUR (1)

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (2)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    234,54 EUR 194,32 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

    (2) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/5- Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    78,18 EUR 64,78 EUR
    105,13 EUR (1) 87,10 EUR (1)

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder  

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    117,27 EUR 97,16 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/05/2022.

    Ter informatie: als u statutair personeelslid bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/10 - Werknemer jonger dan 50 jaar." te raadplegen.

   • 2.3. Thematische verloven - Onderwijssector

    Volledige loopbaanonderbreking

     Uitkering (1)
     Brutobedrag Nettobedrag
    921,83 EUR 828,45 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking: uitkeringsbedrag X tewerkstellingsbreuk.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

     

    Vermindering tot 1/2-tijds 

    Werknemer van minder dan 50 jaar

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    921,82 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 763,73 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact de helft van een voltijdse betrekking
    Brutobedrag Nettobedrag
    460,91 EUR X tewerkstellingsbreuk 381,87 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder 

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.242,72 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 1.029,60 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact de helft van een voltijdse betrekking
    Brutobedrag Nettobedrag
    621,37 EUR X tewerkstellingsbreuk 514,81 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/5

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    921,82 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 763,73 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    921,82 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 763,73 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 1.051,37 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 871,06 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.242,72 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 1.029,60 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/10 (ouderschapsverlof)

    Zie de FAQ

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    921,82 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 763,73 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    921,82 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 763,73 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 1.051,37 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 871,06 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.242,72 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 1.029,60 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

   • 3.1. Volledige onderbreking

     
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 471,70 EUR 516,58 EUR 561,49 EUR
    Nettobedrag 423,92 EUR 464,26 EUR 504,62 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Indien u deeltijds werkt, wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 3.2. Algemeen stelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 94,32 EUR 103,32 EUR 112,29 EUR
    Nettobedrag 78,15 EUR 85,61 EUR 93,04 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 117,93 EUR 129,15 EUR 140,38 EUR
    Nettobedrag 97,71 EUR 107,01 EUR 116,31 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 157,21 EUR 172,19 EUR 187,17 EUR
    Nettobedrag 130,25 EUR 142,66 EUR 155,07 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 235,84 EUR 258,31 EUR 280,72 EUR
    Nettobedrag 195,40 EUR (1) 214,02 EUR (1) 232,58 EUR (1)
    165,09 EUR (2) 180,82 EUR (2) 196,51 EUR (2)
    153,30 EUR (3) 167,91 EUR (3) 182,47 EUR (3)

     Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende 

         Bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (3) Samenwonende werknemer van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 3.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 188,67 EUR 197,67 EUR 206,64 EUR
    Nettobedrag 156,32 EUR 163,77 EUR 171,21 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 235,84 EUR 247,08 EUR 258,31 EUR
    Nettobedrag 195,40 EUR 204,71 EUR 214,02 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 314,41 EUR 329,44 EUR 344,39 EUR
    Nettobedrag 260,49 EUR 272,95 EUR 285,33 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 471,70 EUR 494,12 EUR 516,58 EUR
    Nettobedrag 390,81 EUR (1) 409,38 EUR (1) 427,99 EUR (1)
    306,61 EUR (2) 321,18 EUR (2) 335,78 EUR (2)

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen voor het algemene stelsel "Vermindering tot 1/2" te raadplegen. 

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.1. Volledige onderbreking (onderwijs)

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 471,70 EUR 516,58 EUR 561,49 EUR
    Nettobedrag 423,92 EUR 464,26 EUR 504,62 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %
    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Bent u deeltijds, dan hebt u recht op een gedeelte van die bedragen, dat als volgt wordt berekend: (bedrag van de uitkering X aantal onderbroken uren) / aantal uren van een volledig uurrooster.

   • 4.2. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Algemeen stelsel (onderwijs)

     Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3

     

     

    Basisuitkering

    Verhoogde uitkering 2de kind (*)

    Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)

    Brutobedrag

    471,70 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    516,58 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    561,49 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Nettobedrag

    390,81 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    427,99 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    465,20 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.
    (*) Hebt u echter minstens 2 kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    1/2-tijdse loopbaanonderbreking

    Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds

     

    Gewone uitkering

     Verhoogde uitkering 2de kind (*)

     Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)

    Brutobedrag

    471,70 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    516,58 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    561,49 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Nettobedrag (niet-alleenwonende)

    330,19 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    361,61 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 

    393,05 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 

    Nettobedrag (alleenwonende) (1)

    390,81 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    427,99 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    465,20 EUR onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2)

    306,61 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    335,78 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    364,97 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

     

    Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds

     

    Gewone uitkering

     Verhoogde uitkering 2de kind (*)

     Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)

    Brutobedrag

    235,84 EUR X tewerkstellingsbreuk

    258,31 EUR X tewerkstellingsbreuk

    280,72 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (niet-alleenwonende)

    165,09 EUR X tewerkstellingsbreuk

    180,82 EUR X tewerkstellingsbreuk

    196,51 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (alleenwonende) (1)

    195,40 EUR X tewerkstellingsbreuk

    214,02 EUR X tewerkstellingsbreuk

    232,58 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2)

    153,30 EUR X tewerkstellingsbreuk

    167,91 EUR X tewerkstellingsbreuk

    182,47 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Niet-alleenwonende: bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende = werknemer die alleen woont of enkel samenwoont met één of meer kinderen die hij fiscaal ten laste heeft.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %

    (2) Niet-alleenstaande werknemer van 50 jaar of ouder die niet geniet van het eindeloopbaanstelsel.

    Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.3. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Eindeloopbaanstelsel (onderwijs)

    1. Met verbintenis tot het pensioen

    Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3 

     
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 943,35 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.033,15 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.122,98 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 781,57 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 855,97 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 930,39 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    Vermindering met 1/2

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 471,70 EUR  X tewerkstellingsbreuk 516,58 EUR X tewerkstellingsbreuk 561,49 EUR X tewerkstellingsbreuk 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (1) 306,61 EUR X tewerkstellingsbreuk 335,78 EUR X tewerkstellingsbreuk 364,97 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (2)

    390,81 EUR X tewerkstellingsbreuk 427,99 EUR X tewerkstellingsbreuk 465,20 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Bedrijfsvoorheffing: 35 %
    (2) Bedrijfsvoorheffing: 17,15%

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 943,35 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.033,15 (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.122,98 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (4) 613,18 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 671,55 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 729,94 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (5) 781,57 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 855,97 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 930,.39 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

     (1) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 471,70 EUR (bruto) -  306,61 EUR (netto) of 390,81 EUR (netto, alleenwonende). 

    (2) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 516,58 EUR (bruto) – 355,78 EUR (netto) of 427,99 EUR (netto, alleenwonende). 

    (3) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 561,49 EUR (bruto) – 364,97 EUR (netto) of 465,20 EUR (netto, alleenwonende). 

    (4) bedrijfsvoorheffing: 35 %

    (5) bedrijfsvoorheffing: 17,15 %

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    2. Zonder verbintenis tot het pensioen

    Zie barema's "Algemeen stelsel".

   • 5.1. Volledige onderbreking

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 563,59 EUR
    Nettobedrag 506,50 EUR

     

     
      Werknemers met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever
    Brutobedrag 657,53 EUR
    Nettobedrag 590,93 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 5.2. Algemeen stelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 281,79 EUR
    Nettobedrag 197,26 EUR (1)
    233,47 EUR (2)
    183,17 EUR (3)


     
      Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
    Brutobedrag 328,76 EUR
    Nettobedrag

    230,14 EUR (1)

    272,38 EUR (2)

    213,70 EUR (3)

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    (3) Samenwonende van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel

         Bedrijfsvoorheffinbg = 35%

     

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 185,57 EUR 239,48 EUR
    Nettobedrag 120,63 EUR (1) 155,67 EUR (2)

    198,41 EUR (3)

     

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren): werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 5.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 561,29 EUR 561,29 EUR
    Nettobedrag 364,84 EUR 465,03 EUR

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste.

        Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
    Brutobedrag 260,72 EUR 314,63 EUR
    Nettobedrag 169,47 EUR (1)

    204,52 EUR (2)

    260,68 EUR (3)

    Bedragen die op 01/05/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer : werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren) : werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

Top