U bent hier

Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

Een RVA-kantoor zoeken

   • 1.1. Tijdskrediet - Algemeen stelsel

    Voltijds tijdskrediet

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever (Volledige schorsing)
    Brutobedrag 541,68 EUR 631,97 EUR
    Nettobedrag 486,81 EUR 567,96 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.
    Bedrijfsvoorheffing = 10,13%.

    1/2-tijds tijdskrediet

    1) Werknemer van minder 50 jaar

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 270,84 EUR 270,84 EUR
    Nettobedrag 189,59 EUR 224,40 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 315,98 EUR 315,98 EUR
    Nettobedrag 221,19 EUR 261,80 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

     

    Werknemer van 50 jaar of meer

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 270,84 EUR 270,84 EUR
    Nettobedrag 176,05 EUR 224,40 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 315,98 EUR 315,98 EUR
    Nettobedrag 205,39 EUR 261,80 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5 

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 178,35 EUR
    • Nettobedrag: 115,93 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     
      Werknemer helemaal alleenwonend zonder kinderen Werknemer alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 230,17 EUR 235,69 EUR
    Nettobedrag 149,62 EUR (3) 195,27 EUR (4)

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing  = 35%. 

    (4) Bedrijfsvoorheffing   = 17,15%.  

   • 1.2. Tijdskrediet - Stelsel Landingsbanen

    Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken, gelieve de bedragen van het "Algemeen stelsel" te raadplegen.

    1/2-tijds tijdskrediet

     

     

    Samenwonende werknemer (1)

    Alleenwonende werknemer (2)

    Brutobedrag

    539,47 EUR

    539,47 EUR

    Nettobedrag

    350,66 EUR

    446,96 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen met één of meerdere kinderen ten laste.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5

    Samenwonende werknemer (1)

    • Brutobedrag: 250,58 EUR
    • Nettobedrag: 162,88 EUR

    Alleenwonende werknemer (2)

     

     

    Zonder kinderen ten laste

    Met één of meerdere kinderen ten laste

    Brutobedrag

    302,40 EUR

    302,40 EUR

    Nettobedrag

    196,57 EUR (3)

    250,54 EUR (4)

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.
    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (4) Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 2.1. Thematische verloven - Privésector

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

    Index op 01.01.2022.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

    Ongeacht uw leeftijd

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    886,00 EUR 796,25 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.491,53 EUR 1.340,44 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties schorst, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    442,99 EUR 367,02 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)  
    Brutobedrag Nettobedrag
    745,76 EUR 617,87 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Werknemer van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    597,21 EUR 494,79 EUR


     Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    745,76 EUR 617,87 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    150,28 EUR 124,51 EUR

      

    Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    202,10 EUR (1) 167,45 EUR (1)
    298,29 EUR (2) 247,14 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

    (2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

     Werknemers van 50 jaar of ouder

     Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    225,43 EUR 186,77 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    298,29 EUR (2) 247,14 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof.  De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemers jonger dan 50 jaar  

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    75,14 EUR  62,26 EUR 
    101,05 EUR (1) 83,73 EUR (1)

    (1)  Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen en niet voldoen aan de voorwaarden van het verhoogde bedrag voor de alleenwonende werknemer

     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    149,15 EUR 123,58 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

     (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 

     Werknemers van 50 jaar of ouder 

    Basisbedrag
    Brutobedrag Nettobedrag
    112,71 EUR 93,39 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 


     Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    149,15 EUR 123,58 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont;
    • uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 12 jaar.  De leeftijd van 12 wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is. 
   • 2.2. Thematische verloven - Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen)

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

    Index op 01.01.2022.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

     Ongeacht uw leeftijd
    Brutobedrag Nettobedrag
    886,00 EUR 796,25 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

     

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    442,99 EUR 367,02 EUR

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (1)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    597,21 EUR 494,79 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    (1) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Vermindering tot 1/2" te raadplegen - Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    150,28 EUR 124,51 EUR
    202,10 EUR (1) 167,45 EUR (1)

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder (2)

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    225,43 EUR 186,77 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

    (2) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Ter informatie: als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/5- Werknemer jonger dan 50 jaar. 

     

    Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van 1/10 ouderschapsverlof

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    75,14 EUR 62,26 EUR
    101,05 EUR (1) 83,73 EUR (1)

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder  

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    112,71 EUR 93,39 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/01/2022.

    Ter informatie: als u statutair personeelslid bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen "Loopbaanvermindering met 1/10 - Werknemer jonger dan 50 jaar." te raadplegen.

   • 2.3. Thematische verloven - Onderwijssector

    Volledige loopbaanonderbreking

     Uitkering (1)
     Brutobedrag Nettobedrag
    886,00 EUR 796,25 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking: uitkeringsbedrag X tewerkstellingsbreuk.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

     

    Vermindering tot 1/2-tijds 

    Werknemer van minder dan 50 jaar

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    886,00 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 734,04 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact van een voltijdse betrekking
    Brutobedrag Nettobedrag
    442,99 EUR X tewerkstellingsbreuk 367,02 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder 

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.194,41 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 989,57 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster


     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds en vermindering tot exact de helft van een voltijdse betrekking
    Brutobedrag Nettobedrag
    597,21 EUR X tewerkstellingsbreuk 494,79 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/5

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    886,00 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 734,04 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    886,00 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 734,04 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 1.010,50 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 837,20 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.194,41 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 989,57 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/10 (ouderschapsverlof)

    Zie de FAQ

    Werknemer van minder dan 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    886,00 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster 734,04 EUR X aantal onderbroken uren / aantal uren voor een volledig uurrooster

     

    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag

    Zonder kinderen ten laste

    886,00 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 734,04 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 1.010,50 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 837,20 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Werknemer van 50 jaar en ouder

    Brutobedrag Nettobedrag
    1.194,41 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster 989,57 EUR X aantal onderbroken uren/aantal uren voor een volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

   • 3.1. Volledige onderbreking

     
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 453,36 EUR 496,50 EUR 539,66 EUR
    Nettobedrag 407,44 EUR 446,21 EUR 485,00 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Indien u deeltijds werkt, wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 3.2. Algemeen stelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 90,65 EUR 99,30 EUR 107,92 EUR
    Nettobedrag 75,11 EUR 82,27 EUR 89,42 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 113,34 EUR 124,13 EUR 134,92 EUR
    Nettobedrag 93,91 EUR 102,85 EUR 111,79 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 151,10 EUR 165,50 EUR 179,90 EUR
    Nettobedrag 125,19 EUR 137,12 EUR 149,05 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 226,67 EUR 248,26 EUR 269,81 EUR
    Nettobedrag 187,80 EUR (1) 205,69 EUR (1) 223,54 EUR (1)
    158,67 EUR (2) 173,79 EUR (2) 188,87 EUR (2)
    147,34 EUR (3) 161,37 EUR (3) 175,38 EUR (3)

     Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende 

         Bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (3) Samenwonende werknemer van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 3.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 181,34 EUR 189,99 EUR 198,61 EUR
    Nettobedrag 150,25 EUR 157,41 EUR 164,55 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 226,67 EUR 237,48 EUR 248,26 EUR
    Nettobedrag 187,80 EUR 196,76 EUR 205,69 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 302,19 EUR 316,63 EUR 331,00 EUR
    Nettobedrag 250,37 EUR 262,33 EUR 274,24 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 453,36 EUR 474,91 EUR 496,50 EUR
    Nettobedrag 375,61 EUR (1) 393,47 EUR (1) 411,36 EUR (1)
    294,69 EUR (2) 308,70 EUR (2) 322,73 EUR (2)

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen voor het algemene stelsel "Vermindering tot 1/2" te raadplegen. 

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.1. Volledige onderbreking (onderwijs)

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 453,36 EUR 496,50 EUR 539,66 EUR
    Nettobedrag 407,44 EUR 446,21 EUR 485,00 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %
    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Bent u deeltijds, dan hebt u recht op een gedeelte van die bedragen, dat als volgt wordt berekend: (bedrag van de uitkering X aantal onderbroken uren) / aantal uren van een volledig uurrooster.

   • 4.2. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Algemeen stelsel (onderwijs)

     Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 453,36 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 496,50 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 539,66 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 375,61 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 411,36 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 447,11 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.
    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.
    (*) Hebt u echter minstens 2 kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    1/2-tijdse loopbaanonderbreking

     Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering  Verhoogde uitkering 2de kind (*)  Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 453,36 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 496,50 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 539,66 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende) 317,36 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 347,56 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 377,77 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende) (1) 375,61 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 411,36 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster  447,11 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 294,69 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 322,73 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 350,78 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

      

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering  Verhoogde uitkering 2de kind (*)  Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 226,67 EUR X tewerkstellingsbreuk 248,26 EUR X tewerkstellingsbreuk 269,81 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (niet-alleenwonende) 158,67 EUR X tewerkstellingsbreuk 173,79 EUR X tewerkstellingsbreuk 188,87 EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (alleenwonende) (1) 187,80 EUR X tewerkstellingsbreuk 205,69 EUR X tewerkstellingsbreuk 223,54  EUR X tewerkstellingsbreuk
    Nettobedrag (niet-allenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 147,34 EUR X tewerkstellingsbreuk 161,37  EUR X tewerkstellingsbreuk 175,38 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Niet-alleenwonende: bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende = werknemer die alleen woont of enkel samenwoont met één of meer kinderen die hij fiscaal ten laste heeft.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %

    (2) Niet-alleenstaande werknemer van 50 jaar of ouder die niet geniet van het eindeloopbaanstelsel.

    Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

   • 4.3. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Eindeloopbaanstelsel (onderwijs)

    1. Met verbintenis tot het pensioen

    Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3 

     
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 906,68 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 992,98 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.079,33 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 751,19 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 822,69 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 894,23 EUR X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

     

    Vermindering met 1/2

     Tewerkstelling van minstens 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 453,36 EUR  X tewerkstellingsbreuk 496,50 EUR X tewerkstellingsbreuk 539,66 EUR X tewerkstellingsbreuk 
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (1) 294,69 EUR X tewerkstellingsbreuk 322,73 EUR X tewerkstellingsbreuk 350,78 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (2)

    375,61 EUR X tewerkstellingsbreuk 411,36 EUR X tewerkstellingsbreuk 447,11 EUR X tewerkstellingsbreuk

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Bedrijfsvoorheffing: 35 %
    (2) Bedrijfsvoorheffing: 17,15%

    (*) Hebt u minstens 2 kinderen waarvan het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.
    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Tewerkstelling van minder dan 3/4-tijds
      Gewone uitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de en volgende kind (*)
    Brutobedrag 906,68 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 992,98 (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 1.079,33 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) (4) 589,35 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 645,44 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 701,57 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (5) 751,19 EUR (1) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 822,69 EUR (2) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster 894,23 EUR (3) X onderbroken uren / uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

     (1) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 453,36 EUR (bruto) -  294,69 EUR (netto) of 375,61 EUR (netto, alleenwonende). 

    (2) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 496,50 EUR (bruto) – 322,73 EUR (netto) of 411,36 EUR (netto, alleenwonende). 

    (3) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 539,66 EUR (bruto) – 350,78 EUR (netto) of 447,11 EUR (netto, alleenwonende). 

    (4) bedrijfsvoorheffing: 35 %

    (5) bedrijfsvoorheffing: 17,15 %

    (*) Hebt u minstens twee kinderen van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    2. Zonder verbintenis tot het pensioen

    Zie barema's "Algemeen stelsel".

   • 5.1. Volledige onderbreking

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 541,66 EUR
    Nettobedrag 486,81 EUR

     

     
      Werknemers met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever
    Brutobedrag 631,97 EUR
    Nettobedrag 567,96 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

   • 5.2. Algemeen stelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 270,84 EUR
    Nettobedrag 189,59 EUR (1)
    224,40 EUR (2)
    176,05 EUR (3)


     
      Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
    Brutobedrag 315,98 EUR
    Nettobedrag

    221,19 EUR (1)

    261,80 EUR (2)

    205,39 EUR (3)

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    (3) Samenwonende van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel

         Bedrijfsvoorheffinbg = 35%

     

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 178,35 EUR 230,17 EUR
    Nettobedrag 115,93 EUR (1) 149,62 EUR (2) 190,70 EUR (3)

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren): werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

   • 5.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 539,47 EUR 539,47 EUR
    Nettobedrag 350,66 EUR 446,96 EUR

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste.

        Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
    Brutobedrag 250,58 EUR 302,40 EUR
    Nettobedrag 162,88 EUR (1)

    196,57 EUR (2)

    250,54 EUR (3)

    Bedragen die op 01/01/2022 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer : werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren) : werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

Top