U bent hier

Volledige werkloosheid

Een RVA-kantoor zoeken

 • Werkloosheid - zonder anciënniteitstoeslag (alle bedragen zijn brutobedragen)

  Samenwonende met gezinslast
    Minimum per dag Maximum per dag Minimum per maand Maximum  per maand
  maand 1-3 63,47 79,98 1.650,22 2.079,48
  maand 4-6 63,47 73,83 1.650,22 1.919,58
  maand 7-12 63,47 68,81 1.650,22 1.789,06
  maand 13-14 63,47 64,30 1.650,22 1.671,80
  maand 15-24 (eventueel (1)) 63,47 64,30 1.650,22 1.671,80
  maand 25-30 (eventueel (1)) 63,47 63,47 1.650,22 1.650,22
  maand 31-36 (eventueel (1)) 63,47 63,47 1.650,22 1.650,22
  maand 37-42 (eventueel (1)) 63,47 63,47 1.650,22 1.650,22
  maand 43-48 (eventueel (1)) 63,47 63,47 1.650,22 1.650,22
  vanaf maand 49 (eventueel (2)) 63,47 63,47 1.650,22 1.650,22

  Bedragen geldig vanaf 01.01.2023

   

  Alleenwonende
    Minimum per dag Maximum per dag Minimum per maand Maximum per maand
  maand 1-3 51,43 79,98 1.337,18 2.079,48
  maand 4-6 51,43 73,83 1.337,18 1.919,58
  maand 7-12 51,43 68,81 1.337,18 1.789,06
  maand 13-14 51,43 57,66 1.337,18 1.499,16
  maand 15-24 (eventueel (1)) 51,43 57,66 1.337,18 1.499,16
  maand 25-30 (eventueel) (1) 51,43 55,43 1.337,18 1.441,18
  maand 31-36 (eventueel) (1)  51,43 53,19 1.337,18 1.382,94
  maand 37-42 (eventueel) (1)  51,43 51,43 1.337,18 1.337,18
  maand 43-48 (eventueel) (1)  51,43 51,43 1.337,18 1.337,18
  vanaf maand 49 (eventueel) (2)  51,43 51,43 1.337,18 1.337,18

  Bedragen geldig vanaf 01.01.2023

   

  Samenwonende
    Minimum per dag Maximum per dag Minimum per maand Maximum per maand
  maand 1-3 49,51 79,98 1.287,26 2.079,48
  maand 4-6 45,71 73,83 1.188,46 1.919,58
  maand 7-12 45,71 68,81 1.188,46 1.789,06
  maand 13-14 37,88 42,87 984,88 1.114,62
  maand 15-24 (eventueel) (1) 37,88 42,87 984,88 1.114,62
  maand 25-30 (eventueel) (1) (3) 35,64 39,21 926,64 1.019,46
  maand 31-36 (eventueel) (1) (3) 33,40 35,55 868,40 924,30
  maand 37-42 (eventueel) (1) (3) 31,17 31,88 810,42 828,88
  maand 43-48 (eventueel) (1) (3) 28,93 28,93 752,18 752,18
  vanaf maand 49 (eventueel) (2) (3) 26,69 26,69 693,94 693,94

  Bedragen geldig vanaf 01.01.2023

  (1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van deze fase onbeperkt.

  (2) Het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1)

  (3) Verhoogd tot (minstens) 36,57 EUR als u en uw partner uitsluitend werkloosheidsuitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner niet meer bedraagt dan 42,87 EUR.

   
Top