U bent hier

C61-TIV Brexit

Naam

 Aanvraag van een halftijds of 1/5  tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties als gevolg van de Brexit

Doel

Werkgevers waarvan de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden toelaten een halftijdse of 1/5 voor te stellen aan hun werknemers voor een periode van 1 tot 6 maanden.

Betrokken werknemers:
Alle werknemers van hoofdzakelijk de privésector.

Laatste wijziging
22-03-2021
Belangrijke nota

Opgelet:
Dit formulier bestaat niet online

U kunt dit pdf-formulier invullen via uw pc:

  1. Download het formulier C61 hieronder
  2. Sla het PDF-document op op uw PC
  3. Vul het gedeelte werknemer op uw PC in en sla het ingevulde document op
  4. Stuur het PDF-document door naar uw werkgever
  5. Nadat ook uw werkgever het document op PC heeft ingevuld, moet het PDF-document op A4-formaat worden uitgeprint en door u en uw werkgever op papier worden ondertekend.
  6. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier stuurt u daarna naar het RVA-kantoor van uw woonplaats.

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top