U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Wat moet u doen als uw werknemer recht heeft op outplacement?

Infoblad

E42

Laatste update
19-04-2019

De zesde staatshervorming

Wat is het doel van dit infoblad?

Het infoblad geeft kort weer welke plichten een werkgever heeft wanneer hij gevestigd is in een gemeente van de Duitstalige gemeenschap en een werknemer ontslaat die daardoor recht heeft op outplacement ‘bijzondere regeling’.

Welke plichten hebt u?

Als werkgever moet u:

  • outplacement ‘bijzondere regeling’ aanbieden aan elke werknemer die er recht op heeft;
  • de kosten dragen van het outplacement, tenzij de kosten in uw paritair comité collectief gedragen worden;
  • een verplichte bijdrage betalen aan de RVA als u ten onrechte geen outplacement hebt aangeboden.

Wie heeft recht op outplacement ‘bijzondere regeling’?

Een werknemer heeft recht op outplacement ‘bijzondere regeling’ als hij:

  • ontslagen wordt door zijn werkgever;
  • recht heeft op een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding van minder dan 30 weken;
  • en op het moment van het ontslag minstens 45 jaar is én bovendien minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft.

Outplacement aanbieden

U moet in principe spontaan outplacement aanbieden.

Er bestaan nochtans enkele categorieën van werknemers aan wie u pas een outplacement moet aanbieden nadat de werknemer u er uitdrukkelijk om heeft gevraagd. U vindt deze categorieën in het infoblad T101 “Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?”, beschikbaar op de website www.rva.be.

Een verplichte bijdrage betalen

Als u geen outplacement hebt aangeboden terwijl u dit toch diende te doen, kan de RVA u een verplichte bijdrage opleggen van 1.800 euro.

De verplichte bijdrage zal via de RSZ worden opgeëist en wordt gebruikt om het outplacement te bekostigen dat werknemer via de RVA kunnen bekomen (via de zogenaamde outplacementcheque). 

Meer informatie?

Voor meer informatie over het outplacement ‘bijzondere regeling’, zoals bijvoorbeeld de procedure van aanbieden, de duur en het verloop van outplacement, kan u terecht bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor meer vragen over uw plichten en de gevolgen van het niet naleven van uw plichten als u gevestigd bent in het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, kan u terecht bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM en ACTIRIS). Die gewesten hebben de materie immers overgenomen in het kader van de Zesde Staatshervorming, in tegenstelling tot de Duitstalige Gemeenschap.

Top