U bent hier

Bron

Een dienstencheque is een in België gebruikte vorm van betaling waarbij een persoon voor huishoudelijke diensten (meestal een schoonmaakster of thuishulp) kan betalen aan een werknemer via een bedrijf dat de huishoudelijke diensten levert. De dienstencheque ziet eruit als een cheque en kan op papier of in elektronische vorm worden aangeboden. 

Het dienstenchequesysteem was oorspronkelijk een federaal initiatief dat door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in België werd ingevoerd. Na de uitvoering van de zesde staatshervorming is het beheer van de dienstenchequeregeling op 1 juli 2014 een gewestelijke bevoegdheid geworden. Overeenkomstig het continuïteitsbeginsel bleef de RVA verantwoordelijk voor de uitvoering van deze bevoegdheid tot 31 december 2015. De gewesten hebben de operationele uitvoering van de bevoegdheid inzake dienstencheques overgenomen vanaf 1 januari 2016. 

De statistische gegevens van de dienstencheques tot en met 31 december 2015 zijn beschikbaar bij de directie Statistiek van de RVA. De statistische gegevens vanaf 1 januari 2016 worden door de drie Gewesten verwerkt en op hun websites gepubliceerd. 

Zoals reed gezegd, was de (federale) dienstencheque een door de federale overheid gesubsidieerd systeem dat particulieren de mogelijkheid bood een beroep te doen op een werknemer van een erkend bedrijf om huishoudelijke taken in of buitenshuis uit te voeren. Dankzij de subsidies van de federale regering had de dienstencheque, die 22,04 euro per dienstuur waard was, een reële aankoopwaarde van 9 euro voor de particulier, die ook nog van een belastingaftrek kon profiteren. Bovendien kenden de socialeverzekerings-fondsen 105 gratis dienstencheques toe aan jonge moeders die weer aan het werk als zelfstandige gingen, de zgn. kraamhulp. 

Dienstencheques mochten alleen gebruikt worden voor de betaling van activiteiten die voor particuliere behoeften worden verricht, en niet voor beroepsactiviteiten:

  • Huishoudelijke hulp, d.w.z.: schoonmaken van de woning, met inbegrip van de ramen; wassen en strijken; verstellen van strijkkleren; bereiden van maaltijden.
  • Hulp buitenshuis werd ook aanvaard bij het doen van de huishoudelijke boodschappen en het strijken op het bedrijfsterrein (ook strijken).
  • Vervoer van personen met verminderde mobiliteit: bijstand bij het vervoer van een persoon of het vervoer van een gehandicapt minderjarig kind van een persoon.

Wie (federale) dienstencheques wou verkrijgen, moest zich inschrijven bij een onderneming die deze cheques uitgaf (dienstenchequebedrijven) en de daartoe bestemde formulieren invullen. Deze dienstenchequebedrijven waren:

  • Van 2004 tot eind 2007 was dat Accor (Edenred)
  • Vanaf 1 januari 2008 tot eind 2015 was dat Sodexo.

Zoals hoger reeds vermeld, werd sedert 1 januari 2016 de bevoegdheid voor dienstencheques toevertrouwd aan de drie Gewesten. Na een openbare aanbestedingsprocedure die door elk Gewest is uitgeschreven, is Sodexo de verstrekker van dienstencheques voor het Waals, Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een RVA-kantoor zoeken

Top