U bent hier

Cijfers van controle: 4e trimester 2018

Chiffres du Contrôle - 4e trimestre 2018 (voir texte ci-dessous)

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het vierde trimester van 2018 werden 7.779 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (2.795) of pensioen (297), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (3.044) of als zelfstandige (1.643).

Zowat 33% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

  • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 716 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 466 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 1.316 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 53 inbreuken vastgesteld.

Controle van de gezinstoestand

De RVA blijft in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen de strijd tegen domiciliefraude voeren. Hiervoor wordt de werkelijke verblijfplaats en gezinstoestand van werklozen gecontroleerd. In oktober, november en december van 2018, bedroeg het aantal controles op de gezinstoestand 4.927. Er werden 1.337 inbreuken vastgesteld, ofwel 27% van het totale aantal controles op de gezinstoestand.

Controle op tijdelijke werkloosheid

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. De 2.341 controles bestaan uit 3 types:

  • De eerste aanvragen voor tijdelijke werkloosheid: de RVA voert systematische controles uit op eerste aanvragen van tijdelijke werklozen ingediend door de werkgever (299). Het aantal inbreuken staat op 100;
  • Structurele tijdelijke werkloosheid: 330 controles werden uitgevoerd, waarvan 193 inbreuken werden vastgesteld;
  • De tijdelijke werkloosheid in sectoren die gevoelig zijn voor fraude, namelijk: bouw, horeca, voeding, schoonmaak, taxibedrijven en verhuisbedrijven. 1.712 controles werden uitgevoerd, 504 inbreuken werden vastgesteld.

Een RVA-kantoor zoeken

Top