U bent hier

Elektronisch boek

Grondige analyse van de sluitingswetgeving

Dit referentiewerk over de sluitingswetgeving bespreekt zowel de meest recente als oude wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Naast een theoretische benadering van de materie wordt getracht om deze theorie verder te verduidelijken aan de hand van een aantal verhelderende  voorbeelden. Dit werk wordt telkenmale aangepast naarmate er wijzigingen plaatsvinden in de wetgeving of  als er nieuwe interessante vonnissen/arresten verschijnen.

De meest recente versie staat online. De vorige versies zijn beschikbaar op aanvraag. 

Het elektronisch boek raadplegen (versie 15/10/2019) (PDF)

Een RVA-kantoor zoeken

Top