U bent hier

Het begrip sluiting

In de wet van 26 juni 2002 verstaat men onder het begrip “sluiting van een onderneming”: de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming, wanneer het aantal werknemers is verminderd tot onder het vierde van het aantal werknemers dat er gemiddeld was tewerkgesteld tijdens de vier trimesters voorafgaand aan het trimester gedurende hetwelk de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming heeft plaatsgevonden.

Er moeten bijgevolg twee voorwaarden cumulatief worden vervuld opdat er sprake zou zijn van een sluiting:

  • de stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming en
  • de vermindering van het personeelsbestand beneden een bepaald minimum.

Er is sprake van een stopzetting indien drie voorwaarden cumulatief zijn vervuld. Het moet gaan om:

  • de definitieve stopzetting
  • van de hoofdactiviteit
  • van de onderneming.

Naast de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan, voorziet de wet eveneens dat het aantal werknemers moet verminderd zijn tot onder het vierde van het aantal dat er gemiddeld was tewerkgesteld tijdens de vier trimesters voorafgaand aan het trimester gedurende hetwelk de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming heeft plaatsgevonden.

Om na te gaan of aan deze voorwaarde voldaan is zal het Fonds te werk gaan in drie stappen:

  • de referteperiode bepalen
  • de gemiddelde personeelsbezetting berekenen
  • bepalen van de datum van de daling onder het wettelijk vierde

De referteperiode is samengesteld uit de vier trimesters voorafgaand aan het trimester gedurende hetwelk de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de onderneming heeft plaatsgevonden.

In ongeveer 75% van de gevallen stemt de stopzetting overeen met de faillissementsdatum.

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Toegang bezoekers
Trapstraat 38 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top