U bent hier

C103-Jeugdvakantie - Werknemer

Naam

Aanvraag om jeugdvakantie-uitkeringen

Doel

De jonge werknemers toelaten jeugdvakantie-uitkeringen aan te vragen

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

De eerste maand met jeugdvakantie

Laatste wijziging
01-06-2022
Aard van de wijziging

Weghaling van het fysieke adres de FOD Sociale Zekerheid en van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top