Follow us on twitter

U bent hier

C106A

Naam

Schorsing bedienden wegens werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden - Preliminaire voorwaarden

Doel

Bewijzen dat de werkgever voldoet aan de voorwaarden voor invoering van de schorsing bedienden wegens werkgebrek.

Af te leveren door

Werkgever

Laatste wijziging
01-05-2020
Aard van de wijziging

Naar aanleiding van de publicatie van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS van 25 maart 2020), werd artikel 77/1 van de wet van 3 juli 1978 aangepast en werd de referentie naar het kalenderjaar 2008 verwijderd.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top