U bent hier

C3.2-Werknemer

Naam

Aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Doel

uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvragen (jaarlijks en bij staking of lock-out)

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering
  • bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden wegens werkgebrek;
  • bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid na de indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
  • bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid na een wijziging van het aantal arbeidsuren per week, ook ten gevolge van tijdskrediet of loopbaan­onderbreking;
  • (…)
  • bij de eerste dag tijdelijke werkloosheid indien het meer dan 3 jaar geleden is dat u uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontving.
Laatste wijziging
01-01-2018
Aard van de wijziging

Wijzigingen aan de procedure die werkgever en werknemer moeten volgen bij een aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top