Follow us on twitter

U bent hier

C47

Naam

Aanvraag specifieke maatregelen verbonden aan de arbeidsongeschiktheid

Doel

Wie een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % aantoont, kan het volgende vragen:

  • een fixering van het bedrag van de werkloosheidsuitkering of een verlenging van het recht op inschakelingsuitkeringen;
  • een vrijstelling van de toepassing van de controleprocedure van beschikbaarheid.
Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Vóór de aanvang van de vrijstelling

Laatste wijziging
01-01-2018
Aard van de wijziging

Het formulier voorziet voortaan twee luiken, naargelang het feit of de werkloze zijn aanvraag doet in het kader van de controle van de  actieve beschikbaarheid door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling of om een andere reden (fixering van het bedrag van de werkloosheidsuitkering of verlenging van het recht op inschakelingsuitkeringen).

Het deel info, bestemd voor de werkloze, werd eveneens in die zin aangepast.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top