F1

Naam

Aanvraag tot het bekomen van de contractuele vergoedingen (o.a. achterstallig loon, gepresteerde opzeg, eindejaarspremie, vakantiegeld, verbrekingsvergoeding, …) en de bedrijfstoeslag (voorheen aanvullende vergoeding brugpensioen).
Bij sluitingen vanaf 1 april 2007.

Doel

Het berekenen van de contractuele vergoedingen en/of de bedrijfstoeslag waarop de werknemer/ de werkloze met bedrijfstoeslag recht heeft ten laste van het FSO.

Af te leveren door

De curator, de vereffenaar, de gevolmachtigde en de werknemer/werkloze met bedrijfstoeslag.

Tijdstip van aflevering

Op aanvraag.

Laatste wijziging
10-09-2018
Aard van de wijziging

E-mailadres gewijzigd.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken