U bent hier

F1

Naam

Aanvraag tot het bekomen van de contractuele vergoedingen (o.a. achterstallig loon, gepresteerde opzeg, eindejaarspremie, vakantiegeld, verbrekingsvergoeding, …) en de bedrijfstoeslag (voorheen aanvullende vergoeding brugpensioen).
Bij sluitingen vanaf 1 april 2007.

Doel

Het berekenen van de contractuele vergoedingen en/of de bedrijfstoeslag waarop de werknemer/ de werkloze met bedrijfstoeslag recht heeft ten laste van het FSO.

Af te leveren door

De curator, de vereffenaar, de gevolmachtigde en de werknemer/werkloze met bedrijfstoeslag.

Tijdstip van aflevering

Op aanvraag.

Laatste wijziging
15-03-2022
Aard van de wijziging

Informatie over de overbruggingsvergoeding

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top