U bent hier

Wie zijn wij?

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

Het wordt op dezelfde manier bestuurd als de RVA en heeft een eigen rechtspersoonlijkheid.

Het FSO wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door werkgeversbijdragen en terugbetalingen door de curatoren en vereffenaars van de sommen die werden voorgeschoten aan de werknemers. Daarnaast verkrijgt het FSO een beperkte alternatieve financiering vanwege de Belgische Staat.

In de praktijk betaalt het FSO de aan de werknemers verschuldigde bedragen en vordert deze daarna terug bij de curator(en) en vereffenaars.

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top