U bent hier

Inleiding

Het KB van 23 maart tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, doet de nieuwe sluitingswet in werking treden op 1 april 2007; dit betekent o.a. dat de slachtoffers van sluitingen uit de sociale profitsector en zij die voor “Vrije Beroepen” werken, recht hebben op de waarborg van het Fonds voor bepaalde vergoedingen vanaf 1 oktober 2007.

Wie behoort tot de Social-Profitsector en de vrije beroepen?

Social-Profitsector

  • de vereniging zonder winstoogmerk;
  • de internationale vereniging zonder winstoogmerk;
  • de instelling of stichting van openbaar nut;
  • de feitelijke vereniging, voorzover het gaat om ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit;
  • de vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen enkel vermogensvoordeel nastreven;
  • de ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen;
  • de beroepsverenigingen

Vrije beroepen

Onder vrije beroepen valt elke zelfstandige beroepsactiviteit van levering van diensten of goederen die geen handelsdaad of ambachtelijke activiteit uitmaakt in de zin van de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister en die niet beoogd wordt door de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van activiteiten van landbouw en veeteelt.

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Toegang bezoekers
Trapstraat 38 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top