U bent hier

Informatie Coronavirus Covid-19

 

Aangepaste dienstverlening

  • Onze kantoren zijn enkel op afspraak open. Meer info: Klantencontact

 

Beschermingspremie

 

Werkloosheid Corona

 

Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan

Werknemers

 Werkgevers

FAQ

 

Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind

 

Culturele sector

  • De wet van 15 juli 2020 werd op 27 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
  • Voor meer info zie infobladen T53 en T146 en hun bijlagen

 

Tijdelijke werkloosheid en de gevolgen hiervan op andere rechten en plichten

Wanneer u uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangt, kan dit een invloed hebben op de rechten of plichten die u hebt tegenover andere instellingen.

De RVA is niet bevoegd om te antwoorden op vragen over andere reglementering dan die van de werkloosheidsvergoeding of die van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Iedere instelling van sociale zekerheid zet zich in elk geval maximaal in om u zo goed mogelijk te informeren over zijn expertisedomein. Hieronder vindt u alvast enkele interessante websites.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Pensioen : SFPD - Federale Pensioendienst

Ziektekostenverzekering : RIZIV - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Mogelijke erkenning als beroepsziekte : Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Jaarlijkse Vakantie : RJV - Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Financiën : Federale Overheidsdienst Financiën

Zie ook : Sociale zekerheid - Burger 

 

RSVZ  - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

 

RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Sociale zekerheid - Onderneming

Federale Overheidsdienst Economie

 

De gewesten hebben ook enkele maatregelen genomen om de economie en de werkzekerheid te beschermen.

Voor de steunmaatregelen van de gewesten, kan u deze website consulteren:

 

Informatie Covid-19

News

Een RVA-kantoor zoeken

Top