U bent hier

Informatie Coronavirus Covid-19

 

Aangepaste dienstverlening

  • Onze kantoren zijn enkel op afspraak open. Meer info: Klantencontact

 

Beschermingspremie

 

Werkloosheid Corona

 Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne

Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan

Werknemers

 Werkgevers

FAQ

 

Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind

 

Culturele sector

De maatregelen van de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector die op 27 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, lopen af op 30 september 2021. 

Lopen concreet af op 30 september 2021:

  • het tijdelijke recht op uitkeringen volledige werkloosheid; 
  • de maatregelen rond de fixering of de verhoging van het uitkeringsbedrag; 

Voor de definitieve berekening van het bedrag van de uitkering van volledig werklozen die een artistieke activiteit cumuleren met uitkeringen, houden we geen rekening met auteurs- en naburige rechten die ze ontvingen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021. 

 

Tijdelijke werkloosheid en de gevolgen hiervan op andere rechten en plichten

Wanneer u uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangt, kan dit een invloed hebben op de rechten of plichten die u hebt tegenover andere instellingen.

De RVA is niet bevoegd om te antwoorden op vragen over andere reglementering dan die van de werkloosheidsvergoeding of die van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Iedere instelling van sociale zekerheid zet zich in elk geval maximaal in om u zo goed mogelijk te informeren over zijn expertisedomein. Hieronder vindt u alvast enkele interessante websites.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Pensioen : SFPD - Federale Pensioendienst

Ziektekostenverzekering : RIZIV - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Mogelijke erkenning als beroepsziekte : Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Jaarlijkse Vakantie : RJV - Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Financiën : Federale Overheidsdienst Financiën

Zie ook : Sociale zekerheid - Burger 

 

RSVZ  - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

 

RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Sociale zekerheid - Onderneming

Federale Overheidsdienst Economie

 

De gewesten hebben ook enkele maatregelen genomen om de economie en de werkzekerheid te beschermen.

Voor de steunmaatregelen van de gewesten, kan u deze website consulteren:

 

Informatie Covid-19

News

Een RVA-kantoor zoeken

Top