U bent hier

Kan ik vroegtijdig een einde stellen aan mijn loopbaanonderbreking/tijdskrediet?

Ja. In onderling akkoord met je werkgever kun je vroegtijdig een einde stellen aan je loopbaanonderbreking/tijdskrediet. Dat akkoord moet betrekking hebben op het principe van het vroegtijdige einde en op de datum waarop de onderbreking zal worden stopgezet. In geval van akkoord moet je het RVA-kantoor waarvan je afhangt de datum van dat vroegtijdige einde meedelen.

Die mededeling moet schriftelijk gebeuren. Daartoe kun je het formulier 'aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof' gebruiken.

Die aangifte kun je downloaden via de volgende link: "Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof".

Dat formulier moet je volledig ingevuld en ondertekend naar je RVA-kantoor versturen ofwel via de post, ofwel via e-mail, waaraan je de gescande aangifte toevoegt.

NB: de mailadressen van de verschillende RVA-kantoren zijn beschikbaar op de website van de RVA.

Je moet de aangifte zo vlug mogelijk aan je RVA-kantoor overmaken na de wijziging van de gegevens. Zo kunnen onze diensten je dossier aanpassen op basis van die wijzigingen en je desgevallend meedelen wat je nieuwe situatie tot gevolg heeft.

Een RVA-kantoor zoeken

Top