U bent hier

Mag ik vrijwilligerswerk doen tijdens mijn loopbaanonderbreking (in de openbare sector), mijn tijdskrediet (privésector) of mijn thematisch verlof (in alle sectoren)?

Als je uitkeringen van de RVA ontvangt tijdens je loopbaanonderbreking, je tijdskrediet of je thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof) mag je om het even welk vrijwilligerswerk doen, zolang je daarvoor geen loon ontvangt.

Als je een onkostenvergoeding krijgt in het kader van je vrijwilligerswerk zijn de ontvangen bedragen cumuleerbaar met onderbrekingsuitkeringen zolang ze het grensbedrag, bepaald door de reglementering inzake de vrijwilligerswerk, niet overschrijden. In die hypothese moet je je vrijwilligerswerk en het feit dat je onkostenvergoedingen ontvangt niet aangeven bij het RVA-kantoor waarvan je afhangt.

NB:  vrijwillige toelagen zijn beperkt tot een maximum van € 35,41 per dag en € 1.416,16 per jaar (bedragen geldig tot 31.12.2021).

Opgelet! Als de bedragen die je ontvangt in het kader van je onkostenvergoedingen de grensbedragen, vastgelegd door de reglementering inzake de vrijwilligerswerk, overschrijden, moeten ze worden aangegeven bij de RSZ. Dat impliceert dat het gaat om een bezoldiging (en niet meer om een onkostenvergoeding). Bijgevolg moet je de uitoefening van het vrijwilligerswerk aangeven bij het RVA-kantoor.

Die activiteit zal dus worden beschouwd als een activiteit in loondienst en bijgevolg zal je het recht op onderbrekingsuitkeringen verliezen als die bezoldiging begon tijdens je schorsing of vermindering van prestaties.

Een RVA-kantoor zoeken

Top