U bent hier

Meer dan de helft van de werklozen die uitstromen naar werk vindt een stabiele job

In de afgelopen tien jaar is meer dan de helft van de burgers die na een periode van werkloosheid een baan hebben gevonden, stabiel op de arbeidsmarkt gekomen. Dit is een van de eerste vaststellingen uit een studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gebaseerd op een nieuwe methode om de uitstroom naar werk te analyseren.

Methodologie

De experten van de RVA analyseerden de socio-economische positie van personen die werk vonden na een periode van werkloosheid. Per maand werd een score toegekend aan de kwaliteit van het werk naargelang een aantal variabelen, zoals het type van tewerkstelling, het aantal contracten of het aantal gewerkte dagen. De methode evalueert dus de kwaliteit van het contract en de stabiliteit van de tewerkstelling.

Na een opvolgingsperiode van 6 maanden wordt er een gemiddelde waarde toegekend die bepaalt of de uitstroom naar werk volmaakt, hoog, middelmatig of laag was. 

Eerste resultaten

In hun eerste analyse hebben de experten van de RVA de kwaliteit van de uitstroom naar werk geëvalueerd over de laatste tien jaar (2010-2020). 

Kwaliteit van de uitstroom naar werk na een periode van werkloosheid (2010-2020)

graphique

 

De grote meerderheid (55,4%) van de uitstromen naar werk is van hoge of zelfs volmaakte kwaliteit: het gaat om stabiele intredes in de arbeidsmarkt en betreft vooral langgeschoolden, werklozen met een werkloosheidsduur minder dan 1 jaar, samenwonenden, vrouwen en ouderen.

De profielen van de burgers die een minder stabiele intrede op de arbeidsmarkt kennen zijn de kortgeschoolden, de gezinshoofden, de alleenstaanden, en personen met een werkloosheidsduur van meer dan 1 jaar. Deze profielen vertonen een verhoogd risico om weer in de werkloosheid te belanden.

Raadpleeg de volledige publicatie op de website van de RVA.

Op onze website vindt u nog tal van andere statistische publicaties. Mocht u niet vertrouwd zijn met de gebruikte terminologie, raadpleeg dan zeker de rubriek Metodologie op onze site. 

Een RVA-kantoor zoeken

Top