U bent hier

Nathalie Muylle: "Oplossing voor medewerkers en artiesten van opgeheven evenementen"

Minister van werk Nathalie Muylle stelt het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona, verder open voor artiesten en medewerkers uit de evenementensector. Dat zei ze vandaag in de Commissie sociale zaken van de Kamer.

Nathalie Muylle: “De Nationale Veiligheidsraad heeft alle massa-evenementen tot eind augustus geannuleerd. Duizenden artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen kunnen daardoor niet werken deze zomer en dreigen zonder inkomen te vallen. We breiden het systeem van tijdelijke werkloosheid daarom uit zodat ook zij over een financieel vangnet beschikken.”

Werknemers uit de evenementen- en artistieke sector, zullen een beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid overmacht corona onder de volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om een artistieke prestatie die, of evenement dat door een beslissing van de nationale veiligheidsraad werd afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers;
  • Het evenement/de artistieke prestatie moest plaatsvinden in de periode van 1 mei tot 31 augustus 2020;
  • De werknemer/artiest zou tewerkgesteld moeten geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst, en dit ongeacht de functie;
  • Uit de aanvraag van de werknemer/artiest en de aangifte van de werkgever moet blijken dat het evenement/artistieke prestatie en de aanwerving van de werknemer met een arbeidsovereenkomst al voorzien waren sinds een datum vóór 15 april 2020. Dat moet blijken uit schriftelijke bewijzen van alle mogelijke aard (offertes, programmaboekjes, mails, enz.), met een datum vóór 15 april 2020, die bij de aanvraag van de werknemer worden gevoegd;
  • Voor de werknemer die geen artistieke activiteit uitoefent, moet bij de aanvraag het bewijs zijn gevoegd dat de werknemer, in de referteperiode van mei tot augustus van het voorafgaande jaar tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement.

De werknemers of artiesten ontvangen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor de dagen dat ze in normale omstandigheden gewerkt zouden hebben.

De RVA zal toezien op de correcte naleving van de maatregel en zal controles uitvoeren wanneer er vermoedens zijn van fraude.

Soepel statuut voor artiesten

Eerder versoepelde minister Muylle het statuut voor artiesten al. Om de referteperiodes te bepalen, die nodig zijn om de reeds bestaande voordelen (o.a. 60% uitkering) in de werkloosheid te krijgen of verder te behouden, werden de maanden april-juni geneutraliseerd. Concreet werd de normale referentieperiode van 12 maanden met 3 maanden verlengd. Omdat alle voorstellingen of opnames stilliggen, konden artiesten in de praktijk immers geen opdrachten uitvoeren.

Een RVA-kantoor zoeken

Top