Follow us on twitter

U bent hier

Nathalie Muylle: “Tijdelijke werkloosheid tot einde van jaar voor zwaarst getroffen sectoren en bedrijven”

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zullen tot het einde van het jaar gebruik kunnen blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Minister van economie Nathalie Muylle heeft daarvoor een KB klaar dat ingaat op 1 september. Dat zei ze vandaag tijdens een bedrijfsbezoek aan Plopsaland in De Panne.

Nathalie Muylle: “Het systeem van tijdelijke werkloosheid is bijzonder belangrijk geweest om bedrijven en werknemers doorheen de coronacrisis te helpen. Bedrijven konden hun verminderde werklast opvangen via het systeem, terwijl tijdelijk werkloze werknemers verbonden bleven aan het bedrijf en hun koopkracht beschermd werd. Het aantal tijdelijk werklozen liep de laatste maanden aanzienlijk terug, tot 400.000 in juli. Omdat de impact van de coronacrisis groot blijft voor sommige sectoren en bedrijven, verlengen we het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona tot het einde van het jaar. Andere bedrijven zullen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, als ze een omzetdaling kunnen aantonen van minstens tien procent.”

In juli telde ons land 400.000 tijdelijk werklozen, twee derde minder dan op het hoogtepunt van de coronacrisis in april. Toen ging het om 1,2 miljoen tijdelijk werklozen.

Ook pret- en themaparken volgen die evolutie, zo kon minister Muylle vaststellen tijdens een bezoek aan Plopsaland. Sinds 1 juli kunnen pret- en themaparken opnieuw de deuren openen. In juli hadden de pretparken nog slechts 248 tijdelijke werkloze werknemers, tegenover 1.039 werknemers in april.

Ondanks die positieve trend, blijven sommige sectoren of bedrijven nog altijd veel hinder ondervinden van de coronacrisis. Minister Muylle verlengt het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona voor die zwaarst getroffen sectoren en bedrijven. Daartoe heeft ze een KB klaar dat ingaat op 1 september. Concreet gaat het om:

  • Bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen (alle vormen) op het totaal aantal aangegeven dagen in de periode april – juni
  • Sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden

Wat de tweede optie betreft, komen volgende beperkte sectoren in aanmerking:

 

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's

 

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector

 

 

302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf

 

304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

 

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector

 

333 Paritair Comité voor toeristische attracties

 

 

Andere bedrijven: tijdelijke werkloosheid bij omzetverlies van 10 procent

Bedrijven die niet onder het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona vallen, kunnen vanaf september tot het einde van het jaar een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan vanaf september worden ingeroepen door bedrijven die kunnen aantonen dat ze nog economische redenen hebben om arbeiders op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat ze een omzetdaling hebben van minimaal 10 procent in vergelijking met dezelfde trimesters van het voorgaande jaar als ze bedienden  in tijdelijke werkloosheid om economische redenen willen zetten.

Het nieuwe systeem kent een aantal versoepelingen tegenover de normale tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Voor arbeiders wordt de maximumduur van een volledige schorsing – waarna minstens een verplichte week werkhervatting moet worden ingevoerd – verhoogd van 4 naar 8 weken. Voor bedienden wordt de administratieve procedure versoepeld  en wordt de toegelaten jaarlijkse maximumduur van de tijdelijke werkloosheid verhoogd met 8 weken.

Werkgevers moeten de werknemers die in tijdelijke werkloosheid worden gesteld, minstens twee vormingsdagen per maand aanbieden. Op die manier wordt gegarandeerd dat er verder geïnvesteerd wordt in de kennis en vaardigheden van de werknemers.

Het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bestaat van 1 september 2020 tot 31 december 2020. De bedoeling is om nadien terug te keren naar het klassieke systeem.

De economische werkloosheid wordt vergoed aan 70% van het begrensd loon. Het supplement van 5,63 euro per dag is voor rekening van de werkgever.

Een RVA-kantoor zoeken

Top