Follow us on twitter

U bent hier

Delen

Aanvraagprocedure corona-ouderschapsverlof

aanvraagprocedure
14-05-2020

Bent u werknemer?

Als eerste stap brengt u uw werkgever op de hoogte dat u corona-ouderschapsverlof wenst te nemen en vraagt u zijn akkoord.

Uw werkgever vult als eerste zijn deel van de online aanvraag in. 

Wanneer uw werkgever zijn deel heeft ingevuld, ontvangt u een mail met een link waarmee u uw deel van de online aanvraag kan invullen.

Opgelet: indien u momenteel al een gewoon ouderschapsverlof opneemt en u deze louter wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en voor hetzelfde type onderbreking (1/2 naar 1/2 of 1/5 naar 1/5), dan vraagt u ook het akkoord van uw werkgever maar dan volstaat het dat uw werkgever een vereenvoudigde aanvraag doet bij de RVA. U moet dan geen aanvraag indienen bij de RVA. 

 

Een aanvraag indienen of het dossier consulteren

 

Bent u werkgever?

Ga naar onze webpagina ‘Tijdskrediet en loopbaanonderbreking aanvragen (werkgevers)’. 

Opgelet: wanneer uw werknemer momenteel al een gewoon ouderschapsverlof opneemt met uitkeringen en die wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en dezelfde onderbrekingsbreuk (1/2 of 1/5) dan volstaat het om een excelfile te sturen voor meerdere werknemers tegelijk. U moet de betrokken werknemers hiervan op de hoogte brengen. 

 

Een aanvraag indienen

 

Voor vragen over het corona-ouderschapsverlof, raadpleeg onze rubriek nieuwsberichten. ( CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF)


Onze documenten met de nodige uitleg


Onze instructiefilms

Loopbaanonderbreking of tijdskrediet aanvragen via elektronische weg voor de burger

 

Loopbaanonderbreking of tijdskrediet indienen via eletronische weg – voor de werkgever

Top