U bent hier

Aanvraagprocedure corona-ouderschapsverlof

aanvraagprocedure
01-07-2020

Het corona-ouderschapsverlof is verlengd tot en met 30 september 2020.

Bent u werknemer?

Als eerste stap brengt u uw werkgever op de hoogte dat u corona-ouderschapsverlof wenst te nemen en vraagt u zijn akkoord.

Uw werkgever vult als eerste zijn deel van de online aanvraag in. 

Wanneer uw werkgever zijn deel heeft ingevuld, ontvangt u een mail met een link waarmee u uw deel van de online aanvraag kan invullen.

Indien u momenteel al een gewoon ouderschapsverlof opneemt en u deze louter wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en voor hetzelfde type onderbreking (1/2 naar 1/2 of 1/5 naar 1/5), dan vraagt u ook het akkoord van uw werkgever maar dan volstaat het dat uw werkgever een vereenvoudigde aanvraag doet bij de RVA. U moet dan geen aanvraag indienen bij de RVA. 

 

Een aanvraag indienen of het dossier consulteren

 

Bent u werkgever?

Wanneer uw werknemer momenteel al een gewoon ouderschapsverlof opneemt met uitkeringen en die wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en dezelfde onderbrekingsbreuk (1/2 of 1/5) dan kunt u via onze online toepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid een vereenvoudigde aanvraag indienen (“Omzetting Corona” in het menu aan de linkerzijde). 

Opgelet: U kan enkel de omzetting vragen voor de volledige periode van gewoon ouderschapsverlof naar corona-ouderschapsverlof gelegen tussen 1/07 en 30/09. Het is niet mogelijk om de begin- en einddatum aan te passen. Indien u een kortere periode wilt omzetten, moet u een nieuwe aanvraag indienen (bij voorkeur via de online toepassing).

Bv. Uw werknemer is in 1/5 ouderschapverlof van 15/07/2020 tot en met 14/12/2020. U kan online de omzetting naar corona-ouderschapsverlof vragen voor de periode van 15/07/2020 tot en met 30/09/2020.

Ga naar onze webpagina ‘Tijdskrediet en loopbaanonderbreking aanvragen (werkgevers)’. 

 

Een aanvraag indienen

 

 

Nieuwe tool

Een nieuwe tool voor het omzetten van bestaand ouderschapsverlof, is beschikbaar in onze online toepassing.

De Excelbestanden zullen niet meer aanvaard worden voor aanvragen voor omzettingen.

De procedures die lopende zijn, zullen behandeld worden en de omzettingen zullen gebeuren.

Het e-mailadres dat gebruikt wordt voor deze bestanden zal gedeactiveerd worden.

 

Voor vragen over het corona-ouderschapsverlof, raadpleeg onze rubriek nieuwsberichten


Onze documenten met de nodige uitleg


Onze instructiefilms

Loopbaanonderbreking of tijdskrediet aanvragen via elektronische weg voor de burger

 

Loopbaanonderbreking of tijdskrediet indienen via eletronische weg – voor de werkgever

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top