U bent hier

Delen

De wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector werd op 27 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd

04-08-2020

Wat zijn de belangrijkste maatregelen van deze wet?

1. De wet van 15 juli 2020 voorziet een tijdelijke versoepelde toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid.

Onder bepaalde versoepelde voorwaarden kan een werknemer die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector heeft verricht, gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020 uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.

Voor meer inlichtingen over deze maatregel, zie de bijlage van de infobladen T53 en T146.

Buiten die versoepelde voorwaarden voor de toelaatbaarheid tot werkloosheidsuitkeringen zijn de gewone regels van toepassing, met inbegrip van de regels voor het indienen van de uitkeringsaanvraag en de verplichtingen waaraan de werklozen zijn onderworpen.

Zie de verschillende infobladen over “volledige werkloosheid”. 

2. Voor de definitieve berekening van het bedrag van de uitkering voor volledig werklozen die een artistieke activiteit en uitkeringen cumuleren, wordt geen rekening gehouden met auteurs- en naburige rechten ontvangen tussen 01.04.2020 en 31.12.2020.

(zie het infoblad T53 « Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?”)

3. De werknemers die artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector uitvoeren, genieten een gunstiger regeling voor het bepalen van het bedrag van hun uitkering : ze behouden op het einde van de eerste 12 maanden werkloosheid het hoogste vergoedingspercentage van 60% gedurende 12 maanden en enkel het loonplafond zal worden aangepast.

Om dat voordeel te krijgen, moeten in de loop van een referteperiode enkele voorwaarden worden vervuld. Voor het bepalen van die referteperiode wordt geen rekening gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Voor degenen die het voordeel reeds genieten: als die periode van het voordeel van 12 maanden zou aflopen tussen 13 maart 2020 en 31 december 2020, zal ze worden verlengd tot en met 31 december 2020.

Voor meer inlichtingen over deze maatregelen, zie het infoblad T53 « Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?” en het infoblad T146 Wat is het gevolg van een technische activiteit in de artistieke sector?”

Top