U bent hier

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven - Uitzonderlijke weersomstandigheden op 14 en 15 juli 2021 - Verblijfplaats - Geen gevolgen voor de onderbrekingsuitkering

Regenweer
05-08-2021

Gezien de schade die het slechte weer in bepaalde regio's heeft aangericht: 

  • wonen sommige onderbrekers tijdelijk bij een familielid of vriend;
  • brengen sommige onderbrekers tijdelijk een of meer personen onder die door het slechte weer zijn getroffen.

Hoewel in dat geval de status van alleenstaande of alleenstaande met kinderen ten laste verandert omdat je bij iemand anders woont of omdat je zelf een of meer personen onderdak verschaft, wordt de uitkering waarop je recht hebt niet herzien.

Je hoeft geen aangifte te doen bij de RVA zolang de situatie niet voortduurt na 30.09.2021.

Vanaf 01.10.2021 kun je de uitkering gekoppeld aan je status van alleenstaande of alleenstaande met kinderen ten laste eventueel verder blijven ontvangen, zolang je verklaart tijdelijk bij iemand anders te wonen of tijdelijk onderdak te bieden aan een of meer personen naar aanleiding van de schade door het slechte weer op 14 en 15 juli 2021.

Een RVA-kantoor zoeken

Top