U bent hier

Nieuwe maatregelen voor de werknemers van de artistieke sector

01-04-2014

In het staatsblad van 20 februari werden de nieuwe maatregelen betreffende de werknemers die artistieke prestaties verrichten en de technici van de artistieke sector gepubliceerd.

Deze maatregelen treden in werking op 1 april 2014. Zij brengen de uitvoering van het advies van de sociale partners binnen de Arbeidsraad van 17 juli 2012 tot stand.

De hervorming beoogt aldus:

  • De reglementering te verhelderen en aan te passen aan de evolutie van de artistieke beroepen.
  • Een grotere gelijkheidsaanpak te realiseren tussen de werknemers van de artistieke sector.
  • Het specifieke en meer voordelige regime voor de werknemers van de artistieke sector te behouden, echter met het vermijden van bepaalde mogelijkheden tot misbruik.

De belangrijke punten van de hervorming van de werkloosheidsreglementering zijn de volgende:

  • De voordelige berekeningsregel van de arbeidsprestaties om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen wordt uitgebreid tot alle werknemers die per taak betaalde (scheppende of uitvoerende) artistieke prestaties verrichten.
  • Het behoud van het hoogste vergoedingspercentage wordt uitgebreid tot alle werknemers die (scheppende of uitvoerende) artistieke prestaties verrichten en tot alle technici van de artistieke sector. De toekenning van dit voordeel vereist voortaan een minimum aantal arbeidsdagen in een referteperiode.
    De werknemers die dit voordeel reeds genoten, behouden dit.
  • Een mogelijke terugkeer naar de eerste vergoedingsperiode (met hogere uitkeringen) wordt ingevoerd voor de werknemers die artistieke prestaties verrichten en voor alle technici van de artistieke sector.
  • De mogelijkheid om werkloosheidsuitkeringen te cumuleren met een artistieke bijkomende activiteit als zelfstandige binnen de inkomensgrenzen wordt bevestigd.
  • Voor de werknemers die tijdens de werkloosheid per taak betaalde artistieke prestaties verrichten, maken duidelijkere regels het mogelijk om de invloed ervan op de maandelijkse vergoeding te bepalen.

De wet van 26 december 2013 voorziet de uitreiking van een visum kunstenaar dat de artistieke aard van de prestaties bewijst. Dit visum zal afgeleverd worden door de commissie Kunstenaars. Dit visum is nog niet gereed voor gebruik. Het gebrek aan visum zal het verkrijgen van de voordelen verbonden aan de artistieke prestaties voorzien in de werkloosheidsreglementering echter niet in gevaar brengen.

Meer Info:

Een RVA-kantoor zoeken

Top