U bent hier

Nieuwe maatregelen voor de werknemers van de artistieke sector

05-01-2022

[Update 05.01.2022 - vervangt de versie van 01.04.2014]

Vanaf 1 januari 2022 zijn verschillende maatregelen opnieuw van toepassing op bepaalde werknemers van de culturele sector.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen die op 1 januari 2022 in werking treden?

 1. De tijdelijke versoepelde toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid treedt opnieuw in werking vanaf 1 januari 2022.
  Onder bepaalde versoepelde voorwaarden kan een werknemer die in de periode van 13 maart 2019 tot en met 31 maart 2022 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector heeft verricht, gedurende een beperkte periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.
  Meer uitleg over die maatregel? Zie de bijlage van de infobladen T53 en T146.
  Buiten die versoepelde voorwaarden voor de toelaatbaarheid tot werkloosheidsuitkeringen zijn de gewone regels van toepassing. Dat geldt ook voor de indiening van de uitkeringsaanvraag en de verplichtingen waaraan de werklozen zijn onderworpen.
  Zie de verschillende infobladen over 'volledige werkloosheid'.
 2. Voor de definitieve berekening van het bedrag van de uitkering voor volledig werklozen die een artistieke activiteit cumuleren met uitkeringen, wordt geen rekening gehouden met auteurs- en naburige rechten ontvangen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021 en tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022.
  (Zie het infoblad T53 'Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?'.)
 3. Werknemers die artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector uitvoeren, vallen onder een gunstigere regeling voor de bepaling van het bedrag van hun uitkering: ze behouden op het einde van de eerste 12 maanden werkloosheid het hoogste vergoedingspercentage van 60% gedurende 12 maanden en enkel het loonplafond zal worden aangepast.
  Om dat voordeel te krijgen, moeten in de loop van een referteperiode enkele voorwaarden worden vervuld. Om die referteperiode te berekenen, wordt geen rekening gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021 en van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022.
  Voor zij die het voordeel al krijgen: als de periode van het voordeel van 12 maanden zou aflopen tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022, zal die worden verlengd tot en met 31 maart 2022.

Meer uitleg over die maatregelen? Zie infoblad T53 'Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?' en infoblad T146 'Wat is het gevolg van een technische activiteit in de artistieke sector?'.

Top