U bent hier

Nieuwe uitkering: de beschermingsuitkering vanaf 1 oktober 2020

Allocation de sauvegarde
30-09-2020

Vanaf 1 oktober 2020 staat de RVA in voor een nieuwe uitkering: de 'beschermingsuitkering' (koninklijk besluit van 6 mei 2019 dat in het BS werd gepubliceerd op 20 mei 2019)

Die uitkering is bestemd voor bepaalde rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen bij wie het recht afloopt.

Om recht te hebben op de beschermingsuitkering moet de rechthebbende op inschakelingsuitkeringen erkend worden als 'niet toeleidbaar' vóór de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen en een specifiek of aangepast traject hebben gevolgd.

Wordt erkend als 'niet toeleidbaar' de werkzoekende die de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling erkent als iemand die te maken heeft met een combinatie van psychologische, medische en sociale factoren die zijn gezondheid en/of zijn sociale of professionele integratie ernstig aantasten, waardoor hij niet in het normale economische circuit of in het kader van al dan niet bezoldigd aangepast of omkaderd werk kan werken.

De bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG) kent dus de erkenning als 'niet-toeleidbaar' werkzoekende toe.

Die erkenning wordt toegekend gedurende een periode die met 2 jaar kan worden verlengd.

De RVA kent de beschermingsuitkering toe zolang de werkloze is gedekt door een erkenning als niet-toeleidbare werkzoekende en hij positief deelneemt aan het specifieke begeleidingsproces dat die dienst aanbiedt.

Op de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen moet de werkzoekende geen aanvraag indienen om de beschermingsuitkering te krijgen. Hij moet daarentegen op het einde van elke maand een controlekaart indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

De niet-toeleidbare werkzoekende ontvangt een beschermingsuitkering met hetzelfde bedrag als dat van de inschakelingsuitkering die hij daarvoor ontving (behalve wanneer zijn gezinstoestand verandert).

De rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen kunnen ook als 'niet toeleidbaar' worden erkend (als de voorwaarden zijn vervuld) gedurende een periode van twee jaar (vernieuwbaar).

De rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen die als niet toeleidbaar worden erkend, blijven werkloosheidsuitkeringen ontvangen op voorwaarde dat ze positief deelnemen aan het specifieke begeleidingsproces dat de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling aanbiedt. De algemene regels rond de degressiviteit blijven echter van toepassing.

Als ze werkloosheidsuitkeringen blijven krijgen, hebben ze geen recht op de beschermingsuitkering.

De niet-toeleidbare werkzoekende is vrijgesteld van de verplichting om actief op zoek te gaan naar werk tijdens de periode waarin hij als niet toeleidbaar is erkend.

Op de RVA-website zijn infobladen T165 en T166 beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u bij uw uitbetalingsinstelling terecht.

Top