U bent hier

Thematische verloven: gewijzigde bedragen van de onderbrekingsuitkeringen

30-06-2017

De uitkeringen voor het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof zijn gewijzigd vanaf 01.06.2017.

Verhoging van de uitkeringen voor de alleenwonende werknemers met kind(eren) ten laste

Het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen is verhoogd voor de werknemers die een eenoudergezin vormen, d.w.z. de werknemers die uitsluitend samenwonen met een of meer kinderen ten laste.

Opgelet:
Deze verhoging is enkel van toepassing op de werknemers uit de privésector.

Door het koninklijk besluit van 14/06/2017, gepubliceerd op 30/06/2017 in het Belgisch Staatsblad, is deze verhoging retroactief in werking getreden op 01/06/2017.

Concreet is het bedrag verhoogd met 38% voor de werknemers die hun prestaties volledig onderbreken of halftijds verminderen. In geval van een vermindering met 1/5 is het bedrag verhoogd met 21%.

Om recht te hebben op deze verhoging moet men gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de werkgever schriftelijk in kennis hebben gesteld vanaf 01/06/2017;
  • uitsluitend samenwonen met één kind of meerdere kinderen ten laste;
  • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee men samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
  • het kind moet de leeftijd hebben van:
    • minder dan 12 jaar in geval van een ouderschapsverlof
    • minder dan 18 jaar voor een verlof voor medische bijstand of palliatief verlof

NB: de leeftijd van 12 of 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

Verlaging van de onderbrekingsuitkeringen voor werknemers van 50 jaar of ouder

In het kader van de 3 thematische verloven hebben werknemers van 50 jaar of ouder die hun prestaties met de helft of met 1/5 verminderen, recht op een verhoogde onderbrekingsuitkering.

In het kader van de besparingsmaatregelen wordt het bedrag van die verhoging verlaagd.

Opgelet:
De verlaging van deze bedragen betreft alle werknemers ongeacht de sector waarvan de werkgever afhangt (privésector, openbare sector of onderwijssector).

Door het koninklijk besluit van 23/05/2017, gepubliceerd op 01/06/2017 in het Belgisch Staatsblad, is deze verlaging in werking getreden op 01/06/2017. Ze is van toepassing op werknemers die hun werkgevers vanaf 01/06/2017 schriftelijk in kennis hebben gesteld.

Nieuwe barema’s beschikbaar op de website

De nieuwe barema’s (verhogingen en verlagingen) van de uitkeringen voor de thematische verloven zijn beschikbaar in de rubriek Bedragen van het deel documentatie van onze website. 

Over hetzelfde onderwerp

Een RVA-kantoor zoeken

Top