Follow us on twitter

U bent hier

Delen

Verlof voor mantelzorg

27-09-2019

De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers (1) heeft wijzigingen aangebracht aan de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (2) waardoor een nieuw thematisch verlof in het leven is geroepen, met name het verlof voor erkende mantelzorgers. Deze wet treedt in werking op 1 oktober 2019.

De werknemer die dit nieuw verlof voor mantelzorg wil opnemen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet onder meer erkend zijn als mantelzorger. In dit kader dient nog een koninklijk besluit uitgevaardigd te worden door de minister van sociale zaken. Op heden is dit koninklijk besluit er nog niet en is het dus nog niet mogelijk om het nieuwe verlof voor mantelzorg aan te vragen bij de RVA. 

Meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan verkregen worden bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en de mutualiteit. 

Zodra het mogelijk zal zijn voor de werknemers om dit verlof op te nemen, zal een mededeling en aanvraagformulier worden gepubliceerd op deze site.


(1) Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, BS 2 juli 2019.

(2) Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top