Follow us on twitter

U bent hier

Delen

Verlof voor mantelzorg

24-07-2020

De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers (inwerkingtreding op 1 oktober 2019) heeft wijzigingen aangebracht aan de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen  waardoor een nieuw thematisch verlof in het leven is geroepen, met name het verlof voor erkende mantelzorgers.

De werknemer die dit nieuw verlof voor mantelzorg wil opnemen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet onder meer erkend zijn als mantelzorger zoals voorzien in het koninklijk besluit van 16 juni 2020 (1).

Vanaf 1 september 2020 kan de werknemer die als mantelzorger is erkend, dit nieuwe thematisch verlof bij zijn werkgever aanvragen en bij de RVA de uitkering aanvragen waarop hij recht heeft. Een aanvraagformulier en een infoblad zullen binnenkort beschikbaar zijn op www.rva.be

Meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan verkregen worden bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bij uw mutualiteit. 


(1) Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger (BS 25.6.2020, IW 1.9.2020).

Een RVA-kantoor zoeken

Top