Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsberichten COVID-19

27-09-2019

De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers (1) heeft wijzigingen aangebracht aan de Herstelwet van 22 januari 1985 ...

17-09-2019

De sociale-inspectiediensten voeren op 24 september 2019 een nationale flitscontrole uit in de land- en tuinbouwsector. Die controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude ...

28-08-2019

Begin 2019 sloten de regering en de sociale partners een akkoord rond de welvaartsaanpassing...

09-08-2019

Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof is nu mogelijk bij alle werkgevers (privésector, openbare sector, onderwijs, enz.)...

06-08-2019

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit...

24-07-2019

Indien het door de aangekondigde hitte voor arbeiders onmogelijk is om hun werk aan te vatten, kan de werkgever een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer indienen bij het werkloosheidsbureau van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is.

Top