U bent hier

Nieuwsberichten

29-04-2020

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) ...

14-04-2020

Het bedrag van de uitkering voor verlof voor pleegzorgen werd gewijzigd vanaf 1.1.2020.

01-04-2020

Wanneer u uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangt, kan dit een invloed hebben op de rechten of plichten die u hebt tegenover andere instellingen. Iedere instelling van sociale zekerheid zet zich in elk geval maximaal in om u zo goed mogelijk te informeren over zijn expertisedomein.

30-03-2020

Tijdens deze periode van coronacrisis doet de RVA er, samen met de uitbetalingsinstellingen, alles aan om aan de werknemers getroffen door deze crisis zo snel mogelijk de uitkeringen tijdelijke werkloosheid uit te betalen.

27-03-2020

COVID-19 - De procedure voor de betaling van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid werd zo veel mogelijk vereenvoudigd.

26-03-2020

COVID-19 - Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Top