U bent hier

Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis – Verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 31.03.2022

13-12-2021

[Update 13.12.2021] 

Het federale kernkabinet heeft op 10 december 2021 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 31.03.2022.

Alle tijdelijke werkloosheid door corona kan dus tot en met 31.03.2022 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Het kan dan gaan om:

 • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. door een opgelegde sluiting);
 • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

Er wordt dus afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?

 • De werkgever hoeft enkel een ASR scenario 5 in te dienen. De ASR scenario 5 is de elektronische aangifte van sociaal risico waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld.
  • Hij moet die aangifte elke maand doen waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest en hoeft daarvoor niet te wachten tot het einde van de maand. Hij kan dat al in de loop van de maand doen, zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
  • De werkgever duidt als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aan en vermeldt ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Bij de code ‘aard van de dag’ vermeldt hij 5.4. Die aangifte wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling (zie het volgende punt).

Die aangifte vervangt ook de ASR scenario 2 als de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen.

 • De werkgever hoeft geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona naar de RVA te sturen.

Dat geldt bijvoorbeeld niet voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. In dat geval moeten de mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag nog altijd naar de RVA worden verstuurd.

Aandacht: Als de werkgever wil blijven gebruikmaken van de regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid 'economische oorzaken' aangeeft (door de code ‘aard van de dag’ 5.1 te vermelden), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek …). 

 • De werkgever hoeft tot en met 31.03.2022 geen controlekaart C3.2A af te leveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dat ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet als de werknemer bv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer).

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?

 • Als de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan hij daarvoor tot en met 31.03.2022 het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruiken en de ASR scenario 5. Dat formulier staat op de websites van de uitbetalingsinstellingen. Daar staan ook nog bijkomende inlichtingen over hoe de werknemer dat formulier aan zijn uitbetalingsinstelling moet bezorgen (zie voor de uitbetalingsinstelling: ABVV, ACLVB, ACV, HVW).
 • De werknemer hoeft niet in het bezit te zijn van een controlekaart C3.2A. Dat geldt ook voor werknemers in de bouwsector.

Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona

Ook de volgende werknemers kunnen tot 31.03.2022 tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht:

 • werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine
 • werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor personen met een handicap gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken
 • werknemers die niet kunnen werken door van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is

Voor meer info, zie de mededeling ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

Recht op uitkeringen en bedrag van de uitkering

Werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht, worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden. Tot 31.03.2022 geldt dat ook voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken.

Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 31.03.2022 ontvangt de werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op € 2.897,58 per maand), ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 01.03.2020 tot en met 31.03.2022 ontvangen alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (behalve voor medische overmacht) naast hun werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,86 per dag (bedrag geldig vanaf 01.01.2022) dat de RVA betaalt.

Tot eind maart 2022 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top