U bent hier

Onderwijs

KB van 12.08.1991 Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra
Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap - 03.12.1992 Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - 09.11.1994 Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra
Decreet - 20.12.1996 Decreet betreffende de verdeling van de prestaties in het raam van de loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra
MB van 04.06.1999 Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 16 van het Koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra
Besluit van de Vlaamse Regering - 24.05.2002 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool
Besluit van de Vlaamse Regering - 09.09.2011 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Een RVA-kantoor zoeken

Top