U bent hier

Outplacement

Wet van 05.09.2001 Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
KB van 23.01.2003 Koninklijk Besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
CAO nr. 82 van 10.07.2002 Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (toepasselijk op alle ontslagen die vanaf 01.12.2007 betekend worden = de inwerkingstredingsdatum van CAO 82bis van 17.07.2007)

Een RVA-kantoor zoeken

Top