U bent hier

Het hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de RVA is gevestigd in Brussel. Het heeft een tweevoudige taak: meehelpen aan de uitvoering van bepaalde RVA-opdrachten en zorgen voor administratieve, logistieke en reglementaire ondersteuning van de 30 RVA-kantoren. Het hoofdbestuur zorgt concreet voor: reglementaire onderrichtingen, de organisatie van opleidingen, personeelszaken en -administratie, informaticaondersteuning, het structureren van interne en externe communicatie, beheer en onderhoud van gebouwen en materiaal …

Organogram

Organigram van het Hooftbestuur van de RVA (zie tekstversie hieronder)

Het schema vergroten

Tekstversie organogram

Een RVA-kantoor zoeken

Top