U bent hier

Tijdelijke werkloosheid in cijfers (persbericht van de minister van Werk)

Nathalie Muylle: "Tijdelijke werkloosheid wordt flexibel toegepast"

In april zijn er 1.221.412 aangiften geweest voor werknemers in tijdelijke werkloosheid “corona” door 136.971 werkgevers. 

Minister van werk Nathalie Muylle: “In april zijn de 1.221.000 tijdelijk werklozen “corona”  gemiddeld 14 dagen werkloos geweest. Gemiddeld kregen ze daarvoor 814 euro. Veel bedrijven zijn hun werknemers blijven inzetten, weliswaar op verminderde kracht. We verwachten dat het aantal dagen tijdelijke werkloosheid verder zal dalen in mei, nu veel bedrijven terug heropgestart zijn. We zullen nagaan wat de effecten zijn van de relancemaatregelen van 4 en 18 mei op de cijfers van deze maand.”

Aantal dagen tijdelijke werkloosheid

Slechts 250.989 van 1.221.412 of 20% van de  tijdelijke werklozen (TW)  zijn in april gedurende de volle 22 dagen werkloos geweest. Daarnaast zijn 85.955 werknemers of 7% van de TW 1 of 2 dagen werkloos. De gemiddelde werkloosheid bedraagt 14 dagen.

Dit duidt aan de het systeem van tijdelijke werkloosheid heel flexibel is toegepast.

Maart
Dagen Aantal werknemers %
1 57.210 5,55
2 85.837 8,33
22 3.212 0,31

 

April
Dagen Aantal werknemers %
1 42.971 3,52
2 42.984 3,52
22 250.989 20,55

 

Sectoren

De volgende sectoren springen er uit:

  • de groot- en detailhandel (dit zijn onder meer de handelszaken/winkels die verplicht dienden te sluiten)
  • de industrie
  • administratieve en ondersteunende diensten
  • de bouw
  • verschaffen van accommodatie en maaltijden (de horeca die ook getroffen is door verplichte sluiting )

Het feit dat handelszaken en horeca verplicht hebben gesloten maakt dat deze sectoren heel wat werknemers op tijdelijke werkloosheid hebben gezet. Industrie en bouw hebben hoe dan ook een hoge tewerkstelling, het is dan ook niet verwonderlijk dat de aantallen TW vrij hoog liggen. 

Bij de handelszaken zijn er gemiddeld per werkgever 7 tijdelijk werklozen terwijl bij de sector industrie waar de grotere bedrijven inzitten er gemiddeld 20 tijdelijk werklozen per werkgever zijn.

Sectoren met meer dan 10.000 tijdelijk werklozen omwille van corona in april 

Sector 

Aantal werknemers

Aantal werkgevers

Groot- en detailhandel, inclusief reparatie van auto's en motorfietsen

243 339

33 299

Industrie

216 185

10 737

Administratieve en ondersteunende diensten

210 106

7 383

Bouwnijverheid

135 955

21 038

Verschaffen van accomodatie en maaltijden

90 231

17 923

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

74 710

5 903

Vervoer en opslag

65 039

5 681

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

53 477

10 197

Overige diensten

26 140

7 779

Informatie en communicatie

23 311

2 984

Kunst, amusement en recreatie

20 134

3 161

Onbekend

15 888

803

Onderwijs

15 289

1 859

Financiële activiteiten en verzekeringen

13 583

3 467

Van de 3.458.136 loontrekkenden (exclusief ambtenaren) waren 1.221.412 of 35,3 procent tijdelijk werkloos in april.

Als we het aantal tijdelijk werklozen afzetten ten opzichte van het aantal loontrekkenden per sector, springen de groothandel, accommodatie en maaltijden, de bouw en reisbureaus in het oog. Die sectoren zijn verhoudingsgewijs sterk getroffen door de coronacrisis.

 
Activiteitstakken Loontrekkende tewerkstelling (geen ambtenaren) Tijdelijk werklozen in april 2020 Ratio
Industrie 477.388 216.185 45,3
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 31.751 26.007 81,9
Bouwnijverheid 206.527 135.955 65,8
Groot- en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen 496.528 243.339 49,0
Verschaffen van accommodatie en maaltijden 117.281 90.231 76,9
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 7.120 5.217 73,3
Kunst, amusement en recreatie 38.606 20.134 52,2
Totaal 3.458.136 1.221.412 35,3

Het is belangrijk om de monitoring te doen voor de maand mei om de effecten van de versoepelingen van 4 en 18 mei na te gaan.

De uitkeringen

In totaal is er voor de maanden maart en april  1,3 miljard euro netto uitbetaald aan de tijdelijk werklozen. In maart was dat aan 939.532 en in april aan 1.117.133 werknemers. De gemiddelde uitkering voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona bedroeg 440 euro in maart en 813 euro in april. Bij dat hogere bedrag speelt mee dat veel bedrijven pas vanaf midden maart – na de invoering van de coronamaatregelen – een beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid.

Maart
Uitbetalingsinstelling

 

Uitbetaalde nettobedragen

Aantal uitbetaalde personen

Gemiddeld uitbetaald nettobedrag per persoon

ABVV

129 302 587 €

289 229

 447,06 €

ACV

141 121 248 €

310 386

 454,66 €

ACLVB

27 070 017 €

61 713

 438,64 €

HVW

116 181 514 €

278 204

 417,61 €

Totaal

413 675 368 €

939 532

 440,30 €

 

April

Uitbetalingsinstelling

Uitbetaalde nettobedragen

Aantal uitbetaalde personen

Gemiddeld uitbetaald nettobedrag per persoon

ABVV

281 001 224 €

327 165

 858,90 €

ACV

287 993 569 €

358 563

 803,19 €

ACLVB

57 117 778 €

68 701

 831,40 €

HVW

281 838 373 €

362 704

 777,05 €

Totaal

907 950 943 €

1 117 133

 812,75 €

 

Statuut

 

Arbeiders

Bedienden

Artiesten

Onbekend/andere

Maart

659.066

368.964

1.243

40

April

633.715

495.191

1.212

17

Van de 1,2 miljoen aanvragen voor tijdelijk werklozen in april, ging het in 633.715 gevallen om arbeiders en in 495.191 gevallen om bedienden.

Verdeling over regio’s en provincies

Vlaanderen is goed voor 60 procent (730.746) van de tijdelijk werklozen, gevolgd door het Waals Gewest (22 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (17 procent). De Duitstalige Gemeenschap telt 0,7 procent van alle tijdelijk werklozen.

De verdeling per regio en per provincie gebeurt op basis van de hoofdzetel van het bedrijf.

Hieronder vindt u ook de verdeling per provincie die in dezelfde grootorde ligt dan het aantal inwoners in die provincies

Maart

Provincie

Aantal werknemers

Aantal werkgevers

Buitenland

4 599

995

Brussels Hfdst. Gewest

168 365

14 660

prov. Waals-Brabant

32 030

5 350

prov. Vlaams-Brabant

80 223

9 887

prov. Antwerpen

180 148

20 972

prov. Limburg

93 407

10 299

prov. Luik

78 993

12 951

prov. Namen

29 502

5 672

prov. Henegouwen

79 276

13 171

prov. Luxemburg

19 837

3 273

prov. West-Vlaanderen

142 507

16 623

prov. Oost-Vlaanderen

121 660

16 169

Totaal

1 030 547

130 022

 

April

Provincie

Aantal werknemers

Aantal werkgevers

Buitenland

8 864

1 576

Brussels Hfdst. Gewest

207 374

16 108

prov. Waals-Brabant

37 683

5 802

prov. Vlaams-Brabant

103 757

10 562

prov. Antwerpen

214 300

22 114

prov. Limburg

106 060

10 483

prov. Luik

92 765

13 619

prov. Namen

34 104

5 992

prov. Henegouwen

89 104

13 521

prov. Luxemburg

20 772

3 383

prov. West-Vlaanderen

163 551

17 050

prov. Oost-Vlaanderen

143 078

16 761

Totaal

1 221 412

136 971

Een RVA-kantoor zoeken

Top