U bent hier

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge terreurdreiging

Ingevolge een beslissing van de regering is het veiligheidsniveau in het Brussels Gewest sinds de nacht van vrijdag 20/11/2015 of zaterdag 21/11 vastgesteld op 4, het hoogst mogelijke niveau. In de rest van het land geldt niveau 3.

Ook werd beslist dat het metronetwerk en de scholen in Brussel maandag 23/11/2015 gesloten blijven, net zoals crèches, winkelcentra, markten en sportcentra. Ook in Vilvoorde blijven de scholen gesloten. In de loop van maandagnamiddag wordt het dreigingsgevaar opnieuw geëvalueerd.

Deze situatie kan, voornamelijk in het Brussels Gewest en in Vilvoorde, en eventueel ook indirect op andere plaatsen, tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is wegens overmacht. Heeft de werkloosheid betrekking op alle arbeidsuren van de betreffende dag, dan kan de werknemer in principe recht hebben op uitkeringen "tijdelijke werkloosheid".

De werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept moet dit mededelen aan de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau, overeenkomstig de uitleg opgenomen in het infoblad E24 (zie lijst met infobladen rechts).

Uitleg voor de werknemer is opgenomen in de infobladen T32, T45, T50, T66 (zie lijst met infobladen rechts).

 

 

 

Top