U bent hier

Wegens onderhoud op de FSO-servers kan de toegang tot de toepassing onderbroken zijn op zondag 05/02/2023 tussen 06u00 en 20u00.

Uw dossier Online

Wanneer kan u een dossier online consulteren?

Als u slachtoffer bent van een sluiting (bv. een faillissement, een vereffening of een stopzetting) en uw werkgever of de curator kan de vergoedingen waarop u recht heeft (loonachterstallen, vakantiegeld, verbrekingsvergoedingen,…) niet meer uitbetalen, moet er een aanvraag om tegemoetkoming ingediend worden bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO).
Zodra wij uw aanvraag in ons informaticasysteem hebben geregistreerd, ontvangt u met de post een bewijs van ontvangst. Het is pas daarna dat u uw dossier bij het FSO online zal kunnen consulteren.

Hoe kan u een dossier online consulteren?

Om uw dossier online te consulteren heeft u een eID nodig, een kaartlezer en een computer waarop de eID-software is geïnstalleerd.
Kies voor «Login Werknemers» en meld u aan met uw eID en uw pincode.
Daarnaast kan u een federaal token aanvragen om uw dossier bijvoorbeeld op een tablet te consulteren of als backup voor uw e-id. Ga hiervoor naar de site Mijn eGov-profiel en meld u aan met uw eID. Nadat u zich heeft aangemeld kan u een token aanvragen.
Heeft u een probleem of weet u niet hoe uw eID te gebruiken? Raadpleeg dan de helppagina.

Uw dossier Online : Login Werknemers

Uw dossier Online : Login vakbonden

Uw dossier Online : Login werkloosheidsbureaus

Een RVA-kantoor zoeken

Top