U bent hier

Verklaring over de toegankelijkheid

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) wil het gebruik van het internet zoveel mogelijk promoten en zet daarbij in op toegankelijkheid.

De RVA verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken volgens de richtlijnen van de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Toepassingsgebied

Deze verklaring over de toegankelijkheid is van toepassing op de websites

Staat van conformiteit

De website is gedeeltelijk in overeenstemming met de WCAG-normen (Web Content Accessibility Guidelines).

Teksten

De website van de RVA is beschikbaar in drie talen (Nederlands, Frans en Duits) en een deel van de inhoud staat ook in het Engels in het internationale gedeelte.

De taal is eenvoudig en duidelijk. Afkortingen worden uitgelegd op elke nieuwe pagina van de website. De pagina's zijn duidelijk gestructureerd door:

 • het gebruik van titels
 • pertinente titels die informatie bevatten
 • genummerde opsommingen of bullets
 • links in een andere kleur dan de rest van de tekst
 • De RVA neemt de nodige maatregelen opdat de afbeeldingen een alternatieve tekst of vervangingstekst hebben.
 • Video's die informatie geven die niet staat neergeschreven, zijn ondertiteld.
 • De meeste webformulieren op de website van de RVA zijn toegankelijk voor iedereen.
 • De kleuren van de website maken deel uit van het grafisch charter van de RVA.
 • Het lettertype is aangepast om te lezen op een scherm.
 • De website van de RVA past zich aan het scherm van de gebruiker aan. De website is geschikt voor tablets en smartphones.

Toegankelijkheid van te downloaden documenten

De belangrijkste inhoud van de website is in de mate van het mogelijke beschikbaar in html-pagina's. Maar die pagina's bevatten links naar downloadbare documenten met gedetailleerde of aanvullende informatie.

Dat zijn meestal PDF-bestanden, maar het kan ook gaan om de formaten .doc of .docx (opgesteld met de tekstverwerker Microsoft Office Word) of .xls of.xlsx (opgesteld met Microsoft Office Excel).

De titels van de links naar de te downloaden documenten vermelden het formaat ervan.

Van sommige documenten van Microsoft Office kunnen we de toegankelijkheid niet garanderen.

Niet-toegankelijke inhoud

Wegens de omvang van onze digitale archieven is het onmogelijk om alle bestaande documenten toegankelijk te maken.

We willen alle nieuwe documenten, en een aantal belangrijke oudere documenten, toegankelijk maken. 

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Bij elke grote update aan onze website passen we de richtlijnen van de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties toe.

Onze medewerkers hebben opleidingen gevolgd rond toegankelijkheidsnormen en communicatiestrategieën.

Er werd een nauwe samenwerking aangegaan met Anysurfer, een vereniging die gespecialiseerd is in toegankelijkheid.

Ons grafisch webcharter werd herzien en herwerkt om de kernprincipes na te leven, zoals een correct contrast in de kleuren en duidelijke links.

Er werden normen bepaald om de video's en documenten toegankelijk te maken. Die normen zijn van toepassing vanaf de uitvoering van elk nieuw project. 

Voorbereiding van deze verklaring over de toegankelijkheid

Deze verklaring werd voorbereid na een hele reeks acties:

 • Er werd een audit uitgevoerd met de tools BOSA Accessibility Check en HTML_CodeSniffer.
 • De website heeft het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke websites (AnySurfer) gekregen. De redacteurs, editors en ontwikkelaars van de portaalsite van de RVA doen er alles aan om de toegankelijkheid in stand te houden. Meld problemen gerust via het contactformulier.
 • De verklaring werd de laatste keer herbekeken op 04.02.2019.
 • U heeft een vraag of een opmerking over de toegankelijkheid van de website of de online dienstverlening?
 • U wil melden dat er iets niet-conform is?
 • U heeft suggesties?

Feedback en contactgegevens

Stuur een mail naar webmaster@rva.be.

Procedure om de bepalingen na te leven

 • U heeft ons een vraag of opmerking gestuurd?
 • U heeft nog geen antwoord of u bent niet tevreden met het antwoord?

Contacteer de federale Ombudsman: contact@federaalombudsman.be.

Een RVA-kantoor zoeken

Top