Follow us on twitter

U bent hier

Hoe kan ik mijn aanvraag elektronisch indienen?

De aanvraag om tijdskrediet (algemeen stelsel of landingsbaan), loopbaanonderbreking of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof) wordt bij voorkeur elektronisch ingediend via de portaalsite van de sociale zekerheid

De onlineaanvraag biedt veel voordelen, waaronder een snellere en ecologischere procedure.

Een aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet bestaat uit een werkgeversgedeelte en een werknemersgedeelte.

Het gedeelte van de werkgever moet (online of via gestructureerde elektronische boodschappen) worden ingediend vóór die van de werknemer. 

De werkgever vult zijn deel in dat zich bevindt bij “Arbeidsrelaties”, rubriek “Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet” van het luik “Onderneming” van de website van de sociale zekerheid:  Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers).

Je zult op de hoogte worden gebracht van het versturen door de werkgever via je eBox (toegankelijk via www.mysocialsecurity.be), alsook per mail als de RVA over je e-mailadres beschikt.

Slechts na die eerste stap kun je jouw deel van de aanvraag invullen.

Het gedeelte voor de werknemer staat in het luik 'Burger', onder het tabblad 'Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet' van de portaalsite van de sociale zekerheid: Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers).

Nadat je je hebt geïdentificeerd via de elektronische identiteitskaart eID, vul je je deel in en verstuur je het elektronisch.

Als je je deel niet elektronisch kan invullen, kan je het invullen op het PDF-document dat wordt gegenereerd door de toepassing en kan je dat document via de post opsturen naar het RVA kantoor waarvan je afhangt.

Op het einde van de elektronische aanvraag, gedeelte werknemer, worden alle meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen PDF-document dat dienst doet als ontvangstbevestiging. Die pdf wordt verstuurd naar de eBox van de werknemer (de beveiligde mailbox van elke burger, beschikbaar op www.mysocialsecurity.be). De gegevens worden voor behandeling en beslissing naar de RVA gestuurd.

De beslissing (het formulier C62) van de RVA in verband met de aanvraag tot tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof komt eveneens in de eBox van de werknemer terecht.

Er is een kleine handleiding voorzien op de website van de RVA voor zowel de werknemers "Online loopbaanonderbreking of tijdskrediet aanvragen: deel werknemer"  als de werkgevers "Online loopbaanonderbreking en tijdskrediet aanvragen: deel werkgever".

Als je tijdskrediet vraagt voor één van de door de reglementering voorziene motieven, verlof om medische bijstand of palliatief verlof moet je de bewijzen van het bestaan van dat motief of het medisch attest aan je werkgever bezorgen. Die bewijzen hoef je niet toe te voegen aan je aanvraag via internet. Je moet ze wel bijhouden, want de RVA kan je nadien vragen om ze voor te leggen. 

Een RVA-kantoor zoeken

Top