Follow us on twitter

U bent hier

Wat is er veranderd op 01.04.2017 en op 01.06.2017?

De cao nr. 103 ter van 20.12.2016 trad op 01.04.2017 in werking en wijzigde de bepalingen met betrekking tot het recht op tijdskrediet dat kan worden verkregen bij de werkgever op basis van de cao nr. 103, terwijl het KB dat het recht op onderbrekingsuitkeringen regelt en dat kan worden verkregen bij de RVA, ongewijzigd gebleven is tot 31.05.2017.

Het KB van 23.05.2017, in werking getreden op 01.06.2017, zorgt voor de afstemming tussen enerzijds het recht op onderbrekingsuitkeringen te verkrijgen bij de RVA en anderzijds het recht op het verlof dat verkregen wordt bij de werkgever).

Let op!

Voor het recht op het voltijds en het halftijds tijdskrediet voor de motieven 'opleiding' en de motieven 'zorg', andere dan 'bijstand aan een zwaar ziek minderjarig kind' of 'bijstand aan een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar', is een sectorale of ondernemings-cao vereist en is de maximumduur afhankelijk van die cao (zonder 36 maanden voor het motief 'opleiding' of 51 maanden voor de motieven 'zorg' te overschrijden).

Hieronder vind je een tabel met een vergelijking tussen het recht op het tijdskrediet bij de werkgever (in toepassing van de cao nr. 103) en het eventuele recht op onderbrekingsuitkeringen (in toepassing van het KB van 12.12.2001), d.w.z. van toepassing op het vlak van het recht bij de werkgever op alle aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.03.2017 en op het vlak van het recht op de uitkeringen voor alle aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.05.2017. 

 

Tijdskrediet

Cao nr. 103 gewijzigd door de cao nr. 103 ter

Recht op verlof

KB van 12.12.2001

Recht op uitkeringen

a/ Motief
Opleiding

maximum 36 maanden(inclusief de motieven b/ tot f/)

Let op!

  • voor de voltijdse of deeltijdse tijdskredieten is een sectorale cao of een ondernemings-cao vereist en hangt de maximumduur af van die cao (zonder meer te bedragen dan 36 maanden)
  • voor het 1/5 tijdskrediet, geen cao vereist

 

 

36 maanden uitkering
(inclusief de motieven b/ tot f/)

 

b/ Motief
kind < 8 jaar

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

Let op!

  • voor de voltijdse of deeltijdse tijdskredieten is een sectorale cao of een ondernemings-cao vereist en hangt de maximumduur af van die cao (zonder meer te bedragen dan 51 maanden)
  • voor het 1/5 tijdskrediet, geen cao vereist

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

c/ Motief 
zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

Let op!

  • voor de voltijdse of deeltijdse tijdskredieten is een sectorale cao of een ondernemings-cao vereist en hangt de maximumduur af van die cao (zonder meer te bedragen dan 51 maanden)
  • voor het 1/5 tijdskrediet, geen cao vereist

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

d/ Motief
palliatieve verzorging

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

Let op!

  • voor de voltijdse of deeltijdse tijdskredieten is een sectorale cao of een ondernemings-cao vereist en hangt de maximumduur af van die cao (zonder meer te bedragen dan 51 maanden)
  • voor het 1/5 tijdskrediet, geen cao vereist

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

e/ Motief
zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

Voor de voltijdse, halftijdse of 1/5 tijdskredieten, geen cao vereist

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

f/ Motief
zorg voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

Voor de voltijdse, halftijdse of 1/5 tijdskredieten, geen cao vereist

51 maanden uitkering (incl. motieven a/ tot f/)

 

 

Tijdskrediet
Landingsbaan

Cao nr. 103 gewijzigd door de cao nr. 103 ter

Recht op verlof

KB van 12.12.2001

Recht op uitkeringen

Halftijdse onderbreking of met een vijfde tot aan het pensioen

Tussen 50 en 54 jaar

Enkel als algemene voorwaarden EN afwijkende voorwaarden - OK zijn

Vanaf 55 jaar

Altijd toegekend indien algemene voorwaarden OK

Tussen 50 en 54 jaar

Tijdskrediet zonder uitkeringen

Vanaf 55 jaar: 1/5 tijdskrediet met uitkeringen*

Vanaf 57 jaar: 1/5 of 1/2 tijdskrediet met uitkeringen*

*Dit enkel indien de afwijkende voorwaarden vervuld zijn.  Zo niet: toekenning zonder uitkeringen.

Vanaf 60 jaar

Tijdskrediet met uitkeringen

Een RVA-kantoor zoeken

Top