Follow us on twitter

U bent hier

Welke zijn de drie uitzonderingen waardoor de degressiviteit stopt?

Er bestaan 3 uitzonderingen waarbij de uitkering na de eerste vergoedingsperiode kan ‘gefixeerd’ worden. Het bedrag van de uitkering wordt in die gevallen gefixeerd en daalt niet meer verder.

Het bedrag van uw uitkeringen wordt blijvend gefixeerd in de tweede vergoedingsperiode vanaf het tijdstip waarop u :

 • de leeftijd van 55 jaar bereikt ( na oktober 2012) ;
 • volgens de geneesheer, aangesteld door de RVA, minstens 33% blijvende verminderde arbeidsongeschiktheid hebt ;
 • een voldoende lang beroepsverleden kunt aantonen :
 • 20 jaar beroepsverleden indien de aanvang van de 2° werkloosheidsperiode zich situeert vóór 01/11/2013
 • 21 jaar beroepsverleden indien de aanvang van de 2° werkloosheidsperiode zich situeert tussen november 2013 tot oktober 2014
 • 22 jaar beroepsverleden indien de aanvang van de 2° werkloosheidsperiode zich situeert tussen november 2014 tot oktober 2015
 • 23 jaar beroepsverleden indien de aanvang van de 2° werkloosheidsperiode zich situeert tussen november 2015 tot oktober 2016
 • 24 jaar beroepsverleden indien de aanvang van de 2° werkloosheidsperiode zich situeert tussen november 2016 tot oktober 2017
 • 25 jaar beroepsverleden indien de aanvang van de 2° werkloosheidsperiode zich situeert vanaf november 2017

Belangrijk: een fixering kan nooit plaatsvinden tijdens de eerste vergoedbaarheidsperiode (= eerste 12 maanden van de werkloosheid). Voor gezinshoofden (categorie A) en alleenwonenden (categorie N) die op 1 november 2012 langer dan een jaar werkloos zijn, wordt 1 november gelijkgesteld met de aanvang van de tweede vergoedingsperiode.
Voorbeelden:

 • Fixering 55 jaar:
 • Indien u zich vóór november 2012 reeds in de 2° vergoedingsperiode bevond en u reeds 55 jaar bent, dan zal het bedrag eventueel herberekend worden in november 2012. Dit nieuwe bedrag wordt gefixeerd.
 • U wordt 55 jaar in december 2013. Op dat moment zal u zich in fase 21 bevinden. Op de eerste dag van die maand, zal uw uitkering gefixeerd worden in fase 21. Dit betekent dat het uitkeringsbedrag niet meer verder kan dalen, ook niet naar forfait.
 • Fixering 33% arbeidsongeschiktheid:
 • Indien u reeds vóór november 2012 een vastgestelde arbeidsongeschiktheid kent van minstens 33% en dit een blijvend karakter heeft en u zich dan in de 2° vergoedbaarheidsperiode bevindt, dan zal het bedrag van uw werkloosheidsuitkering gefixeerd worden vanaf november 2012 .
 • Fixering voldoende beroepsverleden:
 • Indien u vóór november 2012 een beroepsverleden had van minstens 20 jaar en u zich dan in de 2° vergoedbaarheidsperiode bevindt, dan zal vanaf november uw uitkering gefixeerd worden.
 • Indien u in februari 2014 een jaar werkloos bent en u dan slechts 20 jaar beroepsverleden heeft, dan kan uw uitkering niet gefixeerd worden aangezien u dan 21 jaar beroepsverleden moet kunnen aantonen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top