U bent hier

Tewerkstelling

U wenst iemand in dienst te nemen? Een schoolverlater? Een laaggeschoolde werkzoekende? Iemand die ontslagen werd na een faillissement? In deze rubriek vindt u de tewerkstellingsmaatregelen waardoor u aanspraak kunt maken op doelgroepvermindering en een tussenkomst in het nettoloon.

Een RVA-kantoor zoeken

  • U neemt een werkzoekende met een werkkaart in dienst? U hebt recht op een RSZ-vermindering en via de werkuitkering neemt de RVA een deel van het nettoloon voor zijn rekening.

  • U neemt een langdurig werkloze in dienst? U stelt mensen tewerk in de socioculturele sector of de sector van sport, leefmilieu of vrije tijd? U hebt recht op RSZ-vermindering en de RVA neemt via de integratie-uitkering een deel van het nettoloon voor zijn rekening.

  • Er vindt een herstructurering plaats in uw onderneming? U hebt collectief ontslag aangekondigd? In deze rubriek vindt u alle info over uw rechten en plichten in het kader van een herstructurering.

  • U hebt een werknemer ontslagen en u moet voorzien in outplacementbegeleiding? U vindt hier wat u te doen staat.

  • U neemt een moeilijk te plaatsen langdurig werkloze in dienst in het kader van sociale herinschakeling? U hebt recht op RSZ-vermindering en de RVA neemt via de herinschakelingspremie een deel van het nettoloon voor zijn rekening.

  • U neemt een laaggeschoolde werknemer jonger dan 26 in dienst? U hebt recht op een RSZ-vermindering en via de werkuitkering neemt de RVA een deel van het nettoloon voor zijn rekening.

Top